Słownik

pokaż
Agent ubezpieczeniowy
osoba fizyczna lub prawna działająca w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. W zależności od swojego statusu może wystawiać polisy jednego zakładu ubezpieczeń lub kilku (wtedy nazywany jest multiagentem). Agent ubezpieczeniowy do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego musi posiadać zezwolenie wydane przez KNUiFE. Wynagrodzeniem dla agenta jest prowizja od zawartych ubezpieczeń.