Consultia Sp. z o.o. wspiera finansowo różne organizacje i stowarzyszenia jak również uwzględnia w swojej strategii interesy społeczne i ochronę środowiska.
Aktywnie angażujemy się także w ciekawe inicjatywy motoryzacyjne.


Sponsoring