Oferta - Zakłady Ubezpieczeń

Consultia Sp. z o.o. jest dynamiczną spółką prowadzoną i zarządzaną przez doświadczony zespół managerski, przygotowany do sprostania coraz wyższym wymaganiom rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Consultia Sp. z o.o. działa na statusie multiagencji ubezpieczeniowej zarządzającej dużą ogólnopolską siecią współpracujących Partnerów. Stanowią oni doskonale przygotowaną grupę do wprowadzania i implementowania na rynek ofert i produktów Zakładów Ubezpieczeniowych, szczególnie w segmencie klienta masowego oraz SOHO i SME.

Stale rozszerzamy naszą sieć sprzedaży opartą na Partnerach zlokalizowanych na terenie całego kraju. Nieustannie śledzimy zachodzące zmiany na rynku i poszukujemy interesujących ofert od zakładów ubezpieczeniowych, aby profesjonalnie zaprezentować ich produkty, a przez to trafić do jak najszerszej grupy odbiorców. Inwestując w najnowsze technologie teleinformatyczne ba bieżąco rozbudowujemy naszą infrastrukturę do administrowania i zarządzania masową sprzedażą produktów ubezpieczeniowych i finansowych.

  Zakładom ubezpieczeniowym proponujemy współpracę w zakresie:
 • wprowadzania ich produktów do szerokiej dystrybucji w naszej sieci sprzedaży,
 • implementacji nowych produktów i usług na terenie całego kraju,
 • wdrażania innowacyjnych rozwiązań dystrybucyjno-promocyjnych,
 • outsourcingu funkcji administrowania sprzedażą produktów masowych,
 • wprowadzania lokalnych programów promocyjnych,
 • prowadzenia szkoleń dla osób wykonujących czynności agencyjne,
 • przeprowadzania badań rynkowych dotyczących atrakcyjności stosowanych rozwiązań
        taryfowo-produktowych.
Dodatkowo prowadzimy cykliczne badania dotyczące atrakcyjności oferowanych przez Zakłady Ubezpieczeń produktów ubezpieczeniowych pod względem proponowanej ceny i zakresu ubezpieczenia. Badania te - w zależności od konstrukcji zlecenia - przeprowadzane są zarówno w ujęciu ogólnopolskim jak i lokalnym. Wyniki tych badań odzwierciedlają aktualny stan na dzień zlecenia i oparte są o miarodajne i wiarygodne dane uwzględniające wszelkie stosowane rozwiązania i preferencje mające zastosowanie w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych (promocje, zniżki dyrektorskie, lokalne bonusy, etc.).

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną ofertą i skorzystania z naszych usług.