Oferta – Sieć Sprzedaży

Dzisiejszy rynek ubezpieczeniowy stawia przed Agentami coraz trudniejsze wyzwania. Konkurencja ubezpieczycieli działających w modelu direct, rozwój internetowych porównywarek ubezpieczeniowych, kancelarii brokerskich oraz wkraczanie banków i instytucji finansowych na rynek klienta indywidualnego to aktualny dziś obraz rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego. Nowoczesny Agent musi sprostać tym wyzwaniom, dysponować bardzo szeroką ofertą, mieć wsparcie szkoleniowe, marketingowe i technologiczne oraz - co niezmiernie ważne - atrakcyjne warunki prowizyjne oraz gwarancję stabilności i terminowości rozliczeń.

  Tym wszystkim dysponuje Consultia Sp. z o.o., ogólnopolska multiagencją ubezpieczeniowa. Jesteśmy nowoczesną organizacją, która posiada solidne i szeroko rozwinięte partnerskie relacje z Zakładami Ubezpieczeń. Współpracujemy z głównymi towarzystwami działającymi na polskim rynku oraz siecią kilkuset Agentów/Partnerów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w zarządzaniu zewnętrzną siecią sprzedaży, doradztwie ubezpieczeniowym oraz sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych. Dysponujemy także zbudowanymi kompetencjami w obszarze ubezpieczeń na życie. Struktura zarządzanej przez nas sieci sprzedaży jest płaska i składa się z:
 • Partnerów Indywidualnych - osób, które zawierają umowy ubezpieczenia,
 • Partnerów Strategicznych - osób zarządzających grupami Partnerów na danym terenie,
 • Oddziałów Spółki - jednostek terenowych Spółki,
 • Centrali Spółki - nadzorującej sprzedaż i rozliczenia prowizyjne w ujęciu ogólnopolskim.
Przygotowaną przez nas ofertę adresujemy zarówno do działających już agentów ubezpieczeniowych, osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne, jak i wszystkich innych zainteresowanych podjęciem pierwszej pracy w ubezpieczeniach. W związku z nieustannym rozwojem zarządzanej przez nas sieci sprzedaży, Consultia Sp. z o.o. zaprasza do współpracy osoby będące samodzielnymi agentami lub podmioty działające jako agencje ubezpieczeniowe ze zbudowanymi grupami lub widokami na jej stworzenie.


  Z naszej strony proponujemy stałą współpracę, w ramach której oferujemy:
 • dostęp do produktów ubezpieczeniowych 22 zakładów ubezpieczeń,
 • możliwości akwizycji w oparciu o produkty dedykowane wyłącznie dla Partnerów współpracujących
       z Consultia Sp. z o.o.,
 • atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne, w tym także efektywny i szybki transfer środków,
 • profesjonalne wsparcie technologiczne ułatwiające pracę z Klientem oraz optymalne administrowanie
        sprzedażą i rozliczeniami,
 • dedykowaną osobę do współpracy oraz działalność pod wspólną marką,
 • pomoc w pozyskiwaniu Klientów oraz przygotowywaniu skomplikowanych ofert
 • ochronę w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC multiagenta,
 • wsparcie marketingowe,
 • system profesjonalnych szkoleń organizowanych we współpracy z zakładami ubezpieczeń,
 • spersonalizowaną aplikację do wyliczenia składki agregującą produkty różnych zakładów
        ubezpieczeń (consultia24.pl).

  Dodatkowo do dyspozycji naszych współpracowników udostępniamy Internetowy System Rozliczania Sprzedaży (tzw. Tower Consultia). Jego główne zalety to:
 • łatwość obsługi (system jest produktem dedykowanym i stworzonym specjalnie dla Consultia Sp. z o.o.),
 • magazyn i rejestracja polis (system pozwala na stały monitoring polis i łatwą kontrolę ich obiegu),
 • dostosowanie się do wymagań i zasad obowiązujących w sieci sprzedaży,
 • uproszczenie i skrócenie procedur rozliczeniowych (terminy rozliczeń, automatycznie generowane raporty,
        możliwość stałego monitorowania własnej sprzedaży, autofakturowanie),
 • minimalne wymagania sprzętowe (system działa na praktycznie każdym komputerze z drukarką i dostępem do
        Internetu),
 • dostęp do archiwum optycznego wszystkich dokumentów ubezpieczeniowych zgromadzonych przy zawieraniu
        konkretnego ubezpieczenia.


  Consultia Sp. z o.o. jest zatem znakomitą propozycją dla tych wszystkich, którzy:
 • chcą obniżyć koszty prowadzenia swojej działalności gospodarczej,
 • chcą zaoszczędzić na obowiązkowym ubezpieczeniu OC multiagenta,
 • chcą zaoszczędzić na czasie rozliczeń z zawartych umów ubezpieczenia w zakładach ubezpieczeń,
 • chcą, aby proces rozliczeń, raportowania oraz administrowania zawartymi umowami ubezpieczenia nie zabierał
        więcej czasu niż samo ubezpieczanie Państwa Klientów,
 • chcą korzystać z nowoczesnych programów informatycznych,
 • chcą poszerzyć lub uzupełnić dotychczasową ofertę ubezpieczenia dla swoich Klientów o nowe produkty
        ubezpieczeniowe często niedostępne dla indywidualnych pośredników.

  Aby podjąć z nami współpracę niezbędne jest wcześniejsze skontaktowanie się oraz skompletowanie niezbędnych dokumentów, t.j.:
 • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • kopia zaświadczenia o nadaniu nr NIP i REGON,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia zaświadczenia o zdaniu egzaminu i odbyciu szkolenia 152h lub licencja KNF,
 • kopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • zaświadczenie o niekaralności lub odpis notarialny (nie starsze niż 2 miesiące),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nazwa banku i nr rachunku bankowego.

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną ofertą i skorzystania z naszych usług.