Oferta - Usługi Brokerskie

Consultia Sp. z o.o. bardzo ściśle współpracuje z Kancelarią Brokerską KB Consultia Sp. z o.o. w ramach jednej Grupy Spółek powiązanych ze sobą związkami kapitałowymi i właścicielskimi.

  KB Consultia Sp. z o.o. jest firmą brokerską prowadzącą działalność w zakresie konsultingu i doradztwa ubezpieczeniowego, audytu funkcjonujących rozwiązań i programów, analizy ryzyka oraz negocjowania i tworzenia dedykowanych programów ubezpieczeniowych. Naszym Klientom służymy posiadanymi kompetencjami i doświadczeniem w całym procesie projektowania i realizacji obranej strategii ubezpieczeniowej. Jako uczestnik rynku ubezpieczeniowego jesteśmy podmiotem związanym wyłącznie z Klientem, reprezentując jego interesy wobec zakładów ubezpieczeń. Zapewniamy wszechstronną i kompleksową obsługę ubezpieczeniową na poziomie najlepszych obowiązujących w tym zakresie standardów. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego z naszych Partnerów oferując usługi pozwalające bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów:
 • zabezpieczyć dotychczasowe osiągnięcia i posiadany majątek,
 • zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności,
 • obniżyć koszty działalności,
 • poprawić płynność finansową.

KB Consultia Sp. z o.o. koncentruje się na poszukiwaniu dla reprezentowanych przez siebie Klientów rozwiązań ubezpieczeniowych w pełni odpowiadających ich uwarunkowaniom i potrzebom. Staramy się wypracowywać rozwiązania optymalne kosztowo, zarówno na etapie negocjacji warunków i zakresu ubezpieczenia, wysokości składek, jak i później w procesie administrowania ubezpieczeniami i obsłudze szkód. Jako firma brokerska reprezentujemy naszych Klientów w procesie poszukiwania efektywnych rozwiązań starając się przygotować i przedłożyć najciekawsze i najlepsze na rynku oferty. Podstawową ofertę produktową jesteśmy (w przypadku zapotrzebowania) w stanie poszerzyć o dedykowane rozwiązania autorskie opracowane pod konkretne oczekiwania. Oferujemy usługi w całym zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych i na życie.

  Naszym obecnym i przyszłym Klientom świadczymy usługi w następującym zakresie:
 • audytu istniejących rozwiązań poprzez identyfikację ryzyk i zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności,
 • wszechstronnej analizy potrzeb ubezpieczeniowych i potencjału dystrybucyjnego Klienta,
 • analizy oferty rynkowej wraz z rekomendacją oferty najkorzystniejszej dla Klienta,
 • doradztwa w wypracowaniu optymalnej synergii pomiędzy produktem ubezpieczeniowym i potencjałem sprzedażowym Klienta,
 • negocjowania warunków i przygotowywania ofert ubezpieczeniowych z Zakładami Ubezpieczeniowymi,
 • uczestnictwa w procesie wdrażania programów ubezpieczeniowych,
 • wsparcia procesu likwidacji szkód,
 • bieżącego monitorowanie rynku i zmian na nim zachodzących,
 • tworzenia wewnętrznych procedur i szkolenia personelu.
Usługi w zakresie serwisu brokerskiego KB Consultia Sp. z o.o. adresowane są do małych i średnich przedsiębiorstw, dużych firm i instytucji, zakładów opieki zdrowotnej oraz urzędów administracyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną ofertą i skorzystania z naszych usług.
KB Consultia sp. z o.o.
Ul. Niedźwiedzia 6
02-737 Warszawa
tel: +48 22 114 54 54, +48 22 114 64 64
fax.: +48 22 114 74 74

Kapitał: 50.000,00 zł
KRS nr 0000276780 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Regon: 140920670
NIP: 521-34-27-239
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1471/07