Siedziba

Centrala
Consultia Sp. z o.o.

ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2A
05-090 Warszawa
tel.: +48 22 483 19 19


Oddział w Piekarach Śląskich
Consultia Sp. z o.o.
ul. Bytomska 64
41-940 Piekary Śląskie
tel.: +48 32 767 56 03
fax.: +48 32 767 55 62Kapitał: 200.000,00
KRS nr 0000267403 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Regon: 140756360, NIP: 524-25-91-214

Współpraca:
dws@unilink.pl