Siedziba

Centrala
Consultia Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 6
02-737 Warszawa
tel.: +48 22 114 54 54, +48 22 114 64 64
fax.: +48 22 114 74 74


Oddział w Piekarach Śląskich
Consultia Sp. z o.o.
ul. Bytomska 64
41-940 Piekary Śląskie
tel.: +48 32 767 56 03
fax.: +48 32 767 55 62Kapitał: 200.000,00
KRS nr 0000267403 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Regon: 140756360,
NIP:
524-25-91-214

Współpraca:
kariera@consultia.pl
partnerzy@consultia.pl
Technologia:
serwis@consultia.pl
Reklamacje:
IDDreklamacje@consultia.pl
wyślij