FAQ (z ang. Frequently Asked Questions) & Answers:

1) Co to jest ubezpieczenie?
2) Kto to jest ubezpieczający a kto ubezpieczony?
3) Jakie prawa i obowiązki spoczywają na zbywcy pojazdu a jakie na nabywcy?
4) Co to jest OC komunikacyjne?
5) Na jakim terytorium obowiązuje ubezpieczenie OC?
6) Gdzie jest potrzebna ZK (Zielona Karta)?
7) Co to jest suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC?
8) W jakim przypadku OC przedłuża się automatycznie?
9) Kiedy można rozwiązać umowę ubezpieczenia OC?
10) Jak wypowiada się dotychczasowe ubezpieczenie OC i kiedy należy to zrobić?
11) Kiedy możemy wnioskować o zwrot składki z OC?
12) Czy pojazd może nie posiadać OC jeżeli długo stoi nieużywany?
13) Czy ubezpieczyciel może odmówić zawarcia ubezpieczenia OC?
14) Co zrobić jeżeli chcę zlikwidować szkodę z OC sprawcy nie posiadającego polisy?
15) Co to jest AC?
16) Na co zwrócić uwagę przy wyborze AC?
17) Od czego zależy składka AC?
18) Na podstawie czego ustala się wartość pojazdu czyli sumę ubezpieczenia?
19) Czy wypowiada się AC?
20) Jakie są konsekwencje nieopłacenia składki AC w terminie?
21) Co to znaczy ubezpieczenie AC w all-risk?
22) Kiedy możemy wnioskować o zwrot składki z AC?
23) Jaka jest różnica przy likwidacji szkody z AC w wariancie serwisowym lub kosztorysowym?
24) Co to jest ubezpieczenie Assistance?
25) Co to jest franszyza kilometrowa w przypadku ubezpieczenia Assistance?
26) Co to jest ubezpieczenie NNW komunikacyjne?
27) Co to jest ubezpieczenie GAP?
28) Co się dzieję z ubezpieczeniami w przypadku przeniesienia własności pojazdu?
29) Czy mogę zgłosić szkodę z OC sprawcy i własnego AC jednocześnie?
30) Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?
31) Jak zarejestrować działalność gospodarczą?
32) Jak rozpocząć współpracę z Consultia Sp. z o.o.?
33) Jak zgłosić szkodę?
34) Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu mojego ubezpieczenia?
35) Czy przerwy w ciągłości ubezpieczenia wpływają na wysokość zniżki?