Konkursy

1 czerwca 2018
Zapraszamy na Cypr- konkursy 3 ZU: Gothaer, InterRisk, Allianz - ZAKOŃCZONY

Czas trwania - 4 miesiące (od 1 czerwca do 30 września 2018).
Nagroda - udział w spotkaniu szkoleniowo- integracyjnym, wyjazd na Cypr w terminie 9-16 listopada 2018 roku.
Konkursy Gothaer, InterRisk i Allianz zostają ogłoszone równolegle, skierowane są do Partnerów Consultii Sp. z o.o., gdzie nagrodą będzie udział we wspólnym wyjeździe.
Zwycięża Partner z największą liczbą punktów z polis zawartych i opłaconych (minimum I rata) w danym ZU w trakcie trwania konkursu (sprzedaż OFWCA będzie przypisywana
na Partnerów Consultii pod którymi pracują). Premiowana jest sprzedaż wszystkich produktów. Konkurs dotyczy polis pierwszorazowych oraz odnowień.
Nagrodzonych zostanie 21 Agentów - odpowiednio:
- Gothaer: 8 miejsc
- Allianz: 10 miejsc
- InterRisk: 3 miejsca
W przypadku, gdy Partner Consultii, który uzyska prawo do nagrody i zrezygnuje z niej, przekazywana jest ona następnemu Partnerowi, który spełnił warunki konkursu.
W przypadku zebrania takiej samej ilości punktów zdecyduje wyższy przypis składki. Aby zasady były dla wszystkich czytelne informujemy, że dopuszczamy możliwość "kumulacji"
wygranych przez jednego Partnera. Oznacza to, że w przypadku zakwalifikowania się jako laureat wskazanych konkursów, do dyspozycji Partnera będą dwa lub nawet trzy miejsca.
Wyniki będą ogłaszane raz w tygodniu za pośrednictwem maila. Ostateczne podsumowanie wyników i ogłoszenie zwycięzców w dn. 16.10.2018r.
Zasady punktacji i szczegóły konkursów, które różnią się w poszczególnych ZU w mailingu.


23 kwietnia 2018
LINK4 nowy konkurs - CHINY!!! - ZAKOŃCZONY

Mamy przyjemność ogłosić kolejny, fantastyczny konkurs przygotowany wspólnie przez Consultię oraz Link4 skierowany WYŁĄCZNIE
dla Partnerów współpracujących z Consultią.
Nagrodą w konkursie jest wyjazd szkoleniowy do CHIN - Pekin.
Konkurs trwa od 23.04.2018r do 23.09.2018.2018r. (5 m-cy)
Zasady konkursu:
Konkurs jest skierowany do Partnerów Consultia Sp. z o.o
Partnerzy zostali podzieleni na 4 ligi.
Nagrodami jest 20 miejsc premiowanych (I liga - 8 miejsc, II liga - 6 miejsc, III liga - 4 miejsca, IV liga - 2 miejsca) dla Partnerów, którzy zdobędą największą ilość punktów.
Punkty są zależne od produktów sprzedawanych w Link4 za pośrednictwem Consultia- szczegóły w mailingu.
Warunki konieczne do spełnienia:
- osiągnięcie minimalnego indywidualnego przypisu (planu) w danej lidze,
- realizacja minimalnego indywidualnego planu majątkowego w danej lidze podczas trwania konkursu.
Przypis jest liczony z polis sprzedanych, wyłączając polisy anulowane, dotyczy polis pierwszorocznych oraz odnowieniowych.
W przypadku zebrania takiej samej ilości punktów zdecyduje wyższy przypis składki.
Link4 w trakcie trwania konkursu zastrzega sobie możliwość organizowania dni premiowych.
W przypadku rezygnacji Partnera z nagrody przekazywana jest ona następnemu Partnerowi, który nie otrzymał nagrody w danej lidze.
Aktualne wyniki będą ogłaszane raz w tygodniu za pośrednictwem maila.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika w dowolnym momencie trwania konkursu w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących procedur i zasad współpracy z LINK4.
Podsumowanie i ostateczne ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 24.09.2018 roku.
Życzymy powodzenia!!!


1 października 2017
Egzotyczna wycieczka z Link 4 - Panama - ZAKOŃCZONY

Z wielką przyjemnością ogłaszamy konkurs przygotowany wspólnie przez Consultię i Link4 , skierowany WYŁĄCZNIE dla Partnerów współpracujących z Consultią.
Nagrodą w konkursie jest egzotyczny wyjazd szkoleniowy do Panamy.
Konkurs trwa od 01.10.2017r do 31.03.2018.2018r. (6 m-cy)
Zasady konkursu:
Konkurs jest skierowany do Partnerów Consultia Sp. z o.o
Partnerzy zostali podzieleni na 4 ligi.
Nagrodami jest 20 miejsc premiowanych (I liga - 8 miejsc, II liga - 6 miejsc, III liga - 4 miejsca, IV liga - 2 miejsca) dla Partnerów, którzy zdobędą największą ilość punktów.
Punkty są zależne od produktów sprzedawanych w Link4 za pośrednictwem Consultia- szczegóły w mailingu.
Warunki konieczne do spełnienia:
- osiągnięcie minimalnego indywidualnego przypisu (planu) w danej lidze,
- realizacja minimalnego indywidualnego planu majątkowego w danej lidze podczas trwania konkursu.
Przypis jest liczony z polis sprzedanych, wyłączając polisy anulowane, dotyczy polis pierwszorocznych oraz odnowieniowych.
W przypadku zebrania takiej samej ilości punktów zdecyduje wyższy przypis składki.
Link4 w trakcie trwania konkursu zastrzega sobie możliwość organizowania dni premiowych.
W przypadku rezygnacji Partnera z nagrody przekazywana jest ona następnemu Partnerowi, który nie otrzymał nagrody w danej lidze.
Aktualne wyniki będą ogłaszane raz w tygodniu za pośrednictwem maila.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika w dowolnym momencie trwania konkursu w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących procedur i zasad współpracy z LINK4.
Podsumowanie i ostateczne ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 06.04.2018 roku.
Trzymamy kciuki!!!1 czerwca 2017
W ciepłe kraje z Consultią- Turcja - ZAKOŃCZONY

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady konkursu. Czas trwania - 4 miesiące (od 01 czerwca do 30 września 2017). Nagroda- udział we wspólnym spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym- wyjazd do Turcji (koniec października/początek listopada 2017) Konkurs skierowany jest do Partnerów Consutlii Sp. z o.o., którzy zostają, podzieleni na ligi w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeń. Zwycięża Partner z największą liczbą punktów z polis zawartych i opłaconych (minimum I rata) w danych TU w trakcie trwania konkursu (sprzedaż OFWCA będzie przypisywana na Partnerów Consultii pod którymi pracują). Premiowana jest sprzedaż wszystkich produktów. Konkurs dotyczy polis pierwszorazowych oraz odnowień. Nagrodzonych zostanie 18 Agentów - odpowiednio: - Allianz- 6 miejsc - Generali- 5 miejsc - Gothaer- 4 miejsca - InterRisk- 3 miejsca Partner Consultii uzyskuje prawo do nagrody tylko w jednym TU. W przypadku rezygnacji Partnera z nagrody przekazywana jest ona następnemu Partnerowi, który nie otrzymał nagrody. W przypadku zebrania takiej samej ilości punktów zdecyduje wyższy przypis składki. Ogłoszenie wyników: 16.10.2017r. Zasady punktacji i informacje dodatkowe w mailingu. Powodzenia!!!
Informacje prasowe

2018-10-18 Zgłoszenia online z ubezpieczeń komunikacyjnych w Generali i w ProamiePo ubezpieczeniach na życie i ubezpieczeniach mieszkaniowych, Generali wprowadziło formularz online do zgłaszania szkód z ubezpieczeń (...)
2018-10-18 Nationale-Nederlanden z nową ofertą ubezpieczenia nieruchomości"Ubezpieczenie domu i ważnych rzeczy" to nowość w portfolio Nationale-Nederlanden, które wraz z wprowadzeniem ubezpieczeń turystycznych w lutym (...)
2018-10-18 Projekt ustawy o PPK skierowany na posiedzenie SenatuSenackie Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęły bez poprawek projekt ustawy o (...)
2018-10-17 UFG: notatki policyjne z wypadków onlineUbezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że udostępnił online ubezpieczycielom komunikacyjnym notatki policyjne z wypadków.Dzięki nowej (...)
2018-10-17 PZU z ofertą dla małych i średnich przedsiębiorstwPZU informuje o ofertach dla przedsiębiorców:W październiku PZU rozpoczęło kampanię marketingową poświęconą produktom dla MSP. PZU Doradca (...)