Wydarzenia

21 październik 2016
Wyniki Consultii po 3 kwartałach 2016

Zgodnie z wypracowanym przez Consultię standardem przedstawiamy poniżej wyniki Spółki osiągnięte po 9 miesiącach 2016 roku.

Sprzedaż w okresie Q1-Q3 2016 zamknęła się przypisem składki w wysokości 91,1 mln zł, co dało dynamikę na poziomie 143,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Szczególnie cieszy fakt, że jest to trzeci kwartał z rzędu kiedy dynamika sprzedaży w poszczególnych kwartałach sukcesywnie rośnie (odpowiednio na koniec: Q1 - 124,1%, Q2 - 133,3%). Przychody Spółki wyniosły ponad 15 mln zł, natomiast suma wypłaconych prowizji agencyjnych w badanym okresie przekroczyła 9,6 mln zł.

Największy wolumen przypisu składki Consultia odprowadziła dla Grupy PZU (PZU/Link4) - 47,3 mln zł, Grupy Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 15,0 mln zł, Grupy AXA (AXA/Liberty) - 7,5 mln zł oraz Grupy Generali (Generali/Proama) - 7,4 mln zł. Bardzo dynamicznie rozwijała się także współpraca z Wartą przekraczając po 9 miesiącach przypis składki w wysokości 5,3 mln zł. Największe dynamiki sprzedaży (wykraczające poza średnią firmy) Spółka odnotowała w: PZU (368,3%), Aviva (191,7%), MTU (179,1%), Link4 (169,6%), Allianz (168,9%), Generali (153,4%) oraz AXA (143,9%).

Już teraz można śmiało przyjąć, że zaplanowany na 2016 cel sprzedażowy mający na celu osiągnięcie 105 mln zł przypisu składki będzie przekroczony. Wobec powyższego - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - Zarząd Consultii podjął decyzję o wprowadzeniu korekty planu do poziomu 120-125 mln zł. Zastosowana korekta jest podyktowana aktualną sytuacją rynkową, na którą składają się wprowadzone przez towarzystwa podwyżki składek oraz - co szczególnie cieszy - zwiększenie własnej efektywności sprzedażowej liczonej per agent oraz per ilość zawartych polis. Czynnikiem wspierającym osiągane wyniki jest ponadto znaczny wzrost sprzedaży ubezpieczeń poza komunikacyjnych.


30 września 2016
Nowe aktywności na Q4 2016

Jak co roku Consultia wprowadza na ostatnie trzy miesiące tego roku dodatkowe narzędzia sprzedażowe dla swoich Partnerów.

Razem z Generali uruchamiamy konkurs pod hasłem "Bajeczne Bieszczady z Consultią i Generali"(więcej: tutaj). Partnerzy Consultii mogą też wziąć udział w akcji promocyjnej "Jesienne zbiory z Compensą" przygotowanej przez ten zakład ubezpieczeń (więcej: tutaj). Na ostatni kwartał br. wypracowane ponadto zostały z Wartą i Link4 autorskie promocje w zakresie sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, których realizacja odbywać się będzie poprzez dedykowane mini kontrakty podpisywane przez Consultię z zainteresowanymi tą formą aktywizacji Partnerami. Od października do końca roku wprowadzone także zostały nowe, zmodyfikowane zasady wynagrodzenia prowizyjnego w PZU. W przygotowaniu na końcówkę roku są jeszcze krótkie, punktowe akcje wspierające sprzedaż w Ergo Hestia (w markach: EH i YCD).

Zainteresowanych zachęcamy do efektywnego wykorzystania przygotowanych przez nas propozycji. Wszystkim życzymy sukcesów sprzedażowych i satysfakcji z osiąganych wyników w końcówce roku.


15 sierpnia 2016
Rejs jachtem z ERGO Hestią

W dniach 4-5 sierpnia 2016 roku ERGO Hestia zaprosiła wybranych Partnerów Consultii na spotkanie w siedzibie spółki połączone z rejsem jachtem po Zatoce Gdańskiej.

Pierwszy dzień naszej wizyty poświęcony został rozmowom o iHestii oraz szkoleniu, które połączone zostało z wizytą w kluczowych dla obsługi klienta biurach sopockiego ubezpieczyciela. Lunch w kantynie Zarządu był miłym zwieńczeniem napiętego pierwszego dnia - to musiało zostać uwiecznione na zdjęciu. Zostaliśmy zakwaterowani w Hotelu Marriott w Gdyni ze wspaniałym widokiem na gdyński port, a wieczorem skorzystaliśmy z zaproszenia na kolację w towarzystwie naszych gospodarzy - dyr. Anny Bernackiej-Matras i Justyny Biniek. Z racji tego, że bulwar nadmorski w Gdyni, wg. opowieści gospodarzy tętni życiem do późnych godzin nocnych - musieliśmy to sprawdzić :)))

Drugi dzień był oczekiwaną przez nas częścią rekreacyjną wizyty w Sopocie z zaplanowaną morską przygodą. Dla niektórych z nas było to pierwsze spotkanie z żeglowaniem. Na pokładzie czekał poczęstunek z owoców oraz catering. Drogą morską po całodziennej wodnej zaprawie, smagani wiatrem, morską bryzą i słońcem dotarliśmy do Gdańska, trafiliśmy na Jarmark Dominikański i doskonały lunch w Brovarni Gdańsk. Do domów wróciliśmy w doskonałych nastrojach - tego właśnie było nam trzeba w wakacyjnym okresie. Z żeglarskim pozdrowieniem bardzo dziękujemy za to zaproszenie! (mini galeria zdjęć).


14 lipca 2016
Podsumowanie wyników za I półrocze 2016

I półrocze 2016 roku mamy już za sobą. Wypada zatem podsumować osiągnięte w tym okresie przez Spółkę wyniki oraz zestawić je z wcześniej zapowiadanymi i ogłoszonymi na rok 2016 planami. Łączny przypis składki jaki został odprowadzony w Q1/Q2 2016 roku za pośrednictwem Consultii i współpracujących z nią Partnerów do Zakładów Ubezpieczeń wyniósł 54,8 mln zł, zapewniając tym samym dynamikę na poziomie 133,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (odpowiednio 41,1 mln zł w Q1/Q2 2015). Przychody Spółki osiągnęły poziom 9,36 mln zł i były większe o 16,1% od tych uzyskanych w I półroczu 2015. Kwota wypłaconych prowizji agencyjnych w badanym okresie przekroczyła 6,1 mln zł, na stałe przekraczając poziom 1 mln zł w miesiącu.

Największy wolumen przypisu składki w analizowanym okresie Consultia wygenerowała dla Grupy PZU (PZU/Link4) - 28,8 mln zł, Grupy Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 9,3 mln zł, Grupy AXA (AXA/Liberty) - 4,6 mln zł oraz Grupy Generali (Generali/Proama) - 3,9 mln zł. Bardzo dynamicznie rozwijała się także współpraca z Wartą przekraczając po 6 miesiącach przypis składki w wysokości 3,2 mln zł. Największe dynamiki sprzedaży (wykraczające poza średnią) Spółka odnotowała w następujących towarzystwach/brandach sprzedażowych: PZU (415,5%), Allianz (246,0%), MTU (172,5%), Link4 (157,5%), AXA (149,8%) oraz Generali (144,4%).

W ocenie Zarządu osiągnięte wyniki są wielce satysfakcjonujące. Przyjęty na 2016 plan mający na celu osiągnięcie 105 mln zł przypisu składki jest realizowany bez zakłóceń. Zarząd nie wyklucza także korekty in plus w tym zakresie do poziomu 110-115 mln zł (stosowne decyzje w tym zakresie będą podejmowane po analizie wyników za Q3 2016 roku). Wpływ na w/w wyniki ma kilka czynników. Są to wprowadzone przez towarzystwa podwyżki składek, zwiększenie własnej efektywności sprzedażowej, również w obszarze ubezpieczeń majątkowych oraz atrakcyjna oferta współpracy, która zaowocowała podpisaniem kilkudziesięciu nowych umów partnerskich w w/w okresie.


13 czerwiec 2016
Dziesiątek czar (4 x 10)

Miesiąc maj mamy już za sobą. W związku z zakończonym sprzedażowo miesiącem chcielibyśmy podzielić się ze wszystkimi poczynioną w tych dniach obserwacją.

Nie jest żadną tajemnicą, że Consultia Sp. z o.o. jest aktualnie w 10 jubileuszowym roku swojej działalności. Jest to dla nas rok szczególny, dlatego też chcielibyśmy, aby został on przez wszystkich naszych Partnerów także zapamiętany. Zwiększyliśmy przez to naszą aktywność we współpracy z towarzystwami i aktualnie uruchomionych jest 10 różnorodnych konkursów przygotowanych specjalnie dla współpracujących z nami agentów. Miesiąc V 2016 to też pierwszy w historii firmy miesiąc kiedy przekroczona została granica 10 mln zł przypisu per miesiąc. W minionym już okresie I-V 2016 Consultia wypracowała ponadto rekordowy wynik, który jest o 10 mln zł przypisu większy niż w analogicznym okresie 2015 roku.

Można powiedzieć, przypadek. Ale jakże miły. Wszystkim naszym Partnerom, Pracownikom i współpracownikom po stronie ubezpieczycieli serdecznie dziękujemy.


17 maja 2016
VIII Kongres Consultia Sp. z o.o.

W dniach 13-14 maja 2015 roku w hotelu andel's w Łodzi odbył się coroczny, tym razem VIII Kongres Partnerów Consultia Sp. z o.o. W spotkaniu tym wzięli udział najlepsi współpracujący z firmą agenci ubezpieczeniowi, przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych, w tym liczna reprezentacja Zarządów, goście specjalni oraz pracownicy Spółki.

W pierwszej, merytorycznej części Kongresu Prezes Zarządu - Arkadiusz Świercz przedstawił wyniki finansowe Spółki za 2015 rok oraz skupił się na perspektywach rozwoju kanału agencyjnego w dobie intensywnie wkraczających w ubezpieczenia internetowych rozwiązań technologicznych. Odpowiedzią Consultii na te wyzwania będzie nowy brand, nowy podmiot i nowy zespół - CONSULTIA PREMIUM. Bardzo ciekawy wykład motywacyjny poprowadził gość specjalny, którym był Jacek Walkiewicz. Druga część Kongresu poświęcona została wyróżnieniu najlepszych sprzedawców w poszczególnych towarzystwach oraz w samej Consultii. Trzech najlepszych otrzymało nagrody w postaci sztabek złota. Przyznane zostały także autorskie wyróżnienia specjalne: Pomocna Dłoń - Rafał Deluga z Link4, Kryształowe Serce Consultii - Elżbieta Sobieraj z ERGO Hestii oraz nagroda Fair Play dla TUiR Warta S.A. Za dotychczasową współpracę zostały także złożone podziękowania wszystkim zakładom ubezpieczeń - pamiątką od Consultii były pięknie oprawione stare polisy ubezpieczeniowe.

Całość poprowadził Jacek Kawalec. Część wieczorna spotkania uświetniona została uroczystą kolacją oraz żywiołowym występem zespołu Drugi Tydzień, przyjętym przez wszystkich gości gromkimi owacjami i wielokrotnymi bisami. Wszystkim za udział serdecznie dziękujemy (mini galeria zdjęć do zobaczenia tutaj ). Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo tutaj.


Informacje prasowe

2019-09-06 Grecos z 70 mln zł gwarancji ubezpieczeniowej od EuropyEuropa odnowiła touroperatorowi Grecos gwarancję ubezpieczeniową na kolejny rok. Umowa obowiązuje od 17 września. Tym razem suma opiewa na 70 (...)
2019-09-06 Biuro RF: niskie sumy w szkolnych NNWMarcin Jaworski, ekspert ds. komunikacji i edukacji w Biurze Rzecznika Finansowego podkreśla, że sumy i zakres NNW oferowane przez szkołę często (...)
2019-09-06 Digital Care: 60 tys. smartfonów do naprawy w wakacjeDigital Care przedstawia bilans napraw zrealizowanych w okresie wakacyjnym. Firma przyjęła 60 tys. zgłoszeń, a większość z nich to uszkodzenia (...)
2019-09-05 Wyniki UFG po I półroczu 2019Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował swoje wyniki za I półrocze 2019 roku (zobacz: [[https://s.dzub.pl/c0523532 sprawozdanie UFG]]). W (...)
2019-09-05 Uniqa: nowa wersja ubezpieczenia mieszkania płatnego miesięcznieUniqa wprowadza nową wersję ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie, dedykowanego mieszkańcom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, płatnego co (...)