Wydarzenia

18 kwietnia 2017
Wystrzałowy Q1 2017 - wyniki Consultii

Zamknięcie pierwszego kwartału 2017 roku to pora na pierwsze podsumowania początku tego roku i przeprowadzenie wstępnej analizy efektu wprowadzonych w Spółce zmian i modyfikacji oraz zastosowanych przez Zakłady Ubezpieczeń podwyżek składek, a także ich wpływu na osiągane przez nas wyniki.

Consultia Sp. z o.o. wypracowała w tym czasie (Q1 2017) łączny przypis składki w wysokości 41,7 mln zł, co przełożyło się na imponującą dynamikę w wysokości 171,7% w stosunku do przypisu osiągniętego w analogicznym okresie 2016 roku. Największy wolumen składki wygenerowany został dla Grupy PZU (PZU/Link4) - 24,1 mln zł, przy dynamice 200,1%. Na drugim miejscu uplasowała się Grupa Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 6,7 mln zł, z dynamiką 144,7%. Trzecie miejsce zajęła Grupa AXA (AXA/Liberty) - 2,9 mln zł, z dynamiką 131,2%, czwarte miejsce przypadło natomiast dla Grupy Generali (Generali/Proama) - 2,6 mln zł przy dynamice 164,1%. Intensywnie rozwijała się także współpraca z Wartą przekraczając po 3 miesiącach przypis składki w wysokości 2,4 mln zł (dynamika 161,8%) i plasując tym samym to towarzystwo na miejscu piątym.

W pozostałych współpracujących z Consultią zakładach ubezpieczeń majątkowych wzrosty wyglądały następująco: Allianz - 167,2%, Compensa - 136,4%, Gothaer - 160,4%, InterRisk - 195,9% oraz TUZ - 220,7%.

Na ten moment Zarząd utrzymuje konserwatywne podejście do wcześniej zakomunikowanych planów na cały 2017 rok i uzyskania przypisu składki w wysokości 180 mln zł. Jednakże w związku z szeregiem zaplanowanych na Q2 i Q3 2017 działań sprzedażowo-motywacyjnych niewykluczone jest przeprowadzenie po tym okresie odpowiedniej korekty. W dalszym ciągu za bardzo ambitny uważamy cel związany z przekroczeniem bariery 200 mln zł przypisu w tym roku.


3 lutego 2017
Podsumowanie wyników za 2016 rok

Ciekawy rok 2016 za nami! W związku z jego podsumowaniem przedstawiamy osiągnięte przez Consultię w tym okresie wyniki. Z uwagi na specyficzny okres, którego dotyczy analiza, związany z gwałtownymi ruchami składkowymi na rynku, zaprezentowane dane są zarówno w wydaniu liczbowym (tradycyjnie) oraz ilościowym (po raz pierwszy).

Łączny przypis składki jaki został odprowadzony w 2016 roku za pośrednictwem Consultii i współpracujących z nią Partnerów do Zakładów Ubezpieczeń wyniósł 131,5 mln zł, zapewniając tym samym dynamikę na poziomie 152,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody Spółki osiągnęły poziom 21,92 mln zł i były większe o 30,9% od tych uzyskanych w 2015 roku. Kwota odprowadzonych do agentów prowizji w całym rocznym okresie przekroczyła 13,5 mln zł, co dało wzrost o 33,7%.

Największy wolumen przypisu składki w analizowanym okresie Consultia wygenerowała dla Grupy PZU (PZU/Link4) - 69,3 mln zł, przy dynamice 188,2%. Drugi wynik to Grupa Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 21,6 mln zł, z dynamiką 148,0%. Trzecie miejsce zajęła Grupa AXA (AXA/Liberty) - 10,7 mln zł, z dynamiką 127,0%, a tuż za nią Grupa Generali (Generali/Proama) - 10,6 mln zł, z dynamiką w wysokości 79,1% (!). Bardzo dynamicznie rozwijała się także współpraca z Wartą przekraczając przypis składki w wysokości 7,5 mln zł, Grupą VIG (Compensa/InterRisk) - 4,5 mln oraz Gothaer - 2,9 mln. Największe dynamiki sprzedaży (wykraczające poza średnią za dany rok) Spółka odnotowała w następujących towarzystwach/brandach sprzedażowych: PZU (300,1%), Link4 (183,7%), MTU (172,9%), YCD (171,15), Allianz (168,1%), Generali (167,7%) oraz Gothaer (155,6%) i Warta (155,3%). Z kronikarskiego obowiązku odnotowujemy również wzrost sprzedaży w Uniqa (169,5% dynamiki), co w zestawieniu z decyzją Uniqa o rozwiązaniu umowy agencyjnej z Consultią traktujemy jako paradoks decyzyjny.

W ocenie Zarządu osiągnięte wyniki są wielce satysfakcjonujące. Przyjęty na 2016 plan mający na celu osiągnięcie 120-125 mln zł przypisu składki (po zastosowanej dodatkowo korekcie w Q3 2016) został przekroczony. Wpływ na w/w wyniki miało kilka czynników. Jest to zarówno rozwój organiczny, ale także, co należy podkreślić wprowadzone przez towarzystwa podwyżki składek. O ile efekt podwyżek i jego wpływ na wynik jest zrozumiały to najbardziej jednak cieszy zwiększenie własnej efektywności sprzedażowej. Dynamika w liczbie polis w roku 2016 wyniosła 127,4% względem roku 2015, co przełożyło się na 262 tys. polis zwartych z udziałem i za pośrednictwem Partnerów Consultii.

Jeżeli chodzi o plany na 2017 rok Zarząd Consultii w konserwatywnym scenariuszu zakłada przekroczenie przypisu składki w wysokości 180 mln zł. Wyzwaniem natomiast będzie przebicie progu 200 mln zł, z którym to zadaniem będziemy chcieli się mimo wszystko zmierzyć. Powyższe prognozy oparte są jedynie na samodzielnym rozwoju i nie przewidują one w swoich założeniach innych alternatywnych możliwości skokowego zwiększenia naszej ekspozycji na generowany przypis. Konsekwentnie utrzymana zostaje w ryzach polityka pogłębiania naszej aktywności poprzez podnoszenie efektywności sprzedażowej z Partnerami oraz pracy nad jakością portfela dostarczanego ubezpieczycielom. Bez emocji obserwowane są także ruchy konsolidacyjne. W tym aspekcie będziemy szli własną, opracowaną już drogą bez zbędnego obciążania spółki dodatkowymi i krępującymi zobowiązaniami finansowymi.


15 stycznia 2017
Bieszczady z Consultią i Generali

W połowie stycznia Partnerzy Consultii - Laureaci konkursu zorganizowanego wspólnie z Generali, zostali zaproszeni w Bieszczady na wyjazd szkoleniowo-integracyjny.

Góry przywitały nas wspaniałą zimową pogodą, mnóstwem śniegu i malowniczymi krajobrazami. Nasze przygody z dojazdem zrekompensowała wspaniała lokalizacja w siedlisku Wilcza Jama. Zakwaterowanie w domach z bali, ciepło kominka, w koło głusza i śnieg. Tego nam było potrzeba. Gospodarze zaoferowali nam oprócz mnóstwa kulinarnych doznań wiele atrakcji, w tym: zwiedzanie zapory w Solinie, kulig z ogniskiem i kiełbaskami, wyprawę na rakietach śnieżnych. Byliśmy też u znanych i uznanych na świecie twórców ikon.

Wieczory umilał nam lokalny zespół folklorystyczny. Nie było tu znanych przebojów, ale muzyka z pogranicza kultury polskiej i ukraińskiej, pieśni Bojków, Łemków i innych zamieszkujących te tereny grup etnicznych. Oj, można się przy tym bawić do białego rana. Zwłaszcza w towarzystwie lokalnego artysty malarza i ludzi gór raczących nas opowieściami o wilkach, niedźwiedziach i innych mniej realnych stworach widywanych w okolicy. Wyjazd był udany - niech żałuje ten kto nie był (mini galeria z wyjazdu - tutaj). Do zobaczenia przy innych podobnych spotkaniach organizowanych przez Consultię dla współpracujących z nami Partnerów.


12 grudnia 2016
Consultia kończy 10 lat

Kończący się 2016 i nadchodzący 2017 rok to dla Consultii czas wyjątkowy. Minęło właśnie 10 lat naszej działalności i obecności na polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Mając świadomość szczególnego jubileuszu już dziś zapowiadamy uroczyste i wykraczające poza dotychczasową formułę obchody 10-lecia Spółki. Zwieńczeniem tego będzie organizowany przez nas Kongres, który odbędzie się tym razem w stolicy Tatr - Zakopanem, w terminie 11-13 maja 2017 roku. W swoich progach gościć nas będzie Hotel 'Nosalowy Dwór', bezapelacyjnie godny wszystkich uczestników przygotowywanego wydarzenia.

Wszystkich zaproszonych czeka wiele niespodzianek i atrakcji. Tymczasem, dla odświeżenia jak było załączamy reportaż filmowy z naszego ostatniego Kongresu (tutaj). Do zobaczenia.


14 listopad 2016
Consultia z prawem do iHestii

Tak samo jak agenci współpracujący ze STU Ergo Hestia na umowach bezpośrednich, tak i Consultia brała udział w 'kwalifikacjach' umożliwiających wdrożenie iHestii w sieci współpracujących z nami Partnerów. Warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie prac nad stopniowym wdrażaniem agentów było uzyskanie odpowiedniego poziomu sprzedaży w ubezpieczeniach poza komunikacyjnych w segmencie B i C. Z tym niełatwym zadaniem mierzyliśmy się jako cała firma w okresie od stycznia do września br.

Pragniemy poinformować, że na 35 ogólnopolskich multiagencji tylko 10 spełniło indywidualnie określane warunki wejścia do iHestii, jakie postawił przed każdym Ubezpieczyciel. Daje to obraz trudności z jakimi mieliśmy do czynienia. Tym bardziej jest nam niezmiernie miło zakomunikować, iż Consultia jest wśród w/w premiowanych Agencji. Kolejny już raz pracujący z nami Pośrednicy mogą czuć się wyróżnieni i pewni oferty jaką będą dysponować w przyszłości.

Aktualnie wspólnie z Ubezpieczycielem pracujemy nad materiałem jaki da Państwu możliwość świadomego wyboru między nowym systemem iHestii, a drugim łączącym w sobie zarówno rozwiązania dotychczasowego iPegaza oraz e-wniosku MTU. Do czasu startu szkoleń i wdrożenia wybranego systemu macie Państwo zapewniony dostęp do platformy sprzedażowej w niezmienionym, dotychczasowym kształcie.

O kolejnych etapach planowanego wdrożenia popartego przygotowaną przez nas analizą korzyści każdego z proponowanych systemów transakcyjnych będziemy wszystkich zainteresowanych informować na bieżąco.Informacje prasowe

2019-09-06 Grecos z 70 mln zł gwarancji ubezpieczeniowej od EuropyEuropa odnowiła touroperatorowi Grecos gwarancję ubezpieczeniową na kolejny rok. Umowa obowiązuje od 17 września. Tym razem suma opiewa na 70 (...)
2019-09-06 Biuro RF: niskie sumy w szkolnych NNWMarcin Jaworski, ekspert ds. komunikacji i edukacji w Biurze Rzecznika Finansowego podkreśla, że sumy i zakres NNW oferowane przez szkołę często (...)
2019-09-06 Digital Care: 60 tys. smartfonów do naprawy w wakacjeDigital Care przedstawia bilans napraw zrealizowanych w okresie wakacyjnym. Firma przyjęła 60 tys. zgłoszeń, a większość z nich to uszkodzenia (...)
2019-09-05 Wyniki UFG po I półroczu 2019Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował swoje wyniki za I półrocze 2019 roku (zobacz: [[https://s.dzub.pl/c0523532 sprawozdanie UFG]]). W (...)
2019-09-05 Uniqa: nowa wersja ubezpieczenia mieszkania płatnego miesięcznieUniqa wprowadza nową wersję ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie, dedykowanego mieszkańcom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, płatnego co (...)