Wydarzenia

8 maja 2013
V Kongres Consultia Sp. z o.o.

W dniach 12-13 kwietnia w toruńskim Hotelu Bulwar zorganizowany został V Kongres Partnerów Consultia Sp. z o.o. W spotkaniu tym na zaproszenie Zarządu Spółki udział wzięli najlepsi Partnerzy współpracujący ze Spółką, przedstawiciele Zakładów Ubezpieczeń, goście specjalni oraz pracownicy firmy.

W części oficjalnej zaprezentowane zostały przez Prezesa Zarządu – Pana Arkadiusza Świercza dotychczasowe dokonania Spółki, wyniki za rok 2012 oraz plany na rok 2013. Przedstawione zostały ponadto szanse oraz zagrożenia dla rynku multiagencyjnego w Polsce na tle aktualnie obowiązujących rozwiązań europejskich w tym kanale sprzedaży.

W drugiej części Kongresu – utrzymanego w klimacie podróży kosmicznej – po wynikach przyszedł czas na nagrody dla najlepszych Partnerów i uroczystą kolację. Część wieczorną znacznie luźniejszą i przeciągniętą do samego rana rozpoczął stand-up Tomasza Jachimka przyjęty przez wszystkich gości gromkimi owacjami i wielokrotnymi bisami. Filmowy reportaż z tej uroczystości już niedługo zamieszczony zostanie na naszej stronie internetowej.

10 kwietnia 2013
Specjalny produkt D.A.S. już u nas

W dniu 10 kwietnia 2013 roku podpisana została z D.A.S Towarzystwem Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. umowa agencyjna, na mocy której Consultia Sp. z o.o. stała się wyłącznym dystrybutorem specjalnego produktu ubezpieczeniowego opracowanego dla naszych Partnerów.

D.A.S. jest wyspecjalizowanym ubezpieczycielem ochrony prawnej w koncernie ubezpieczeniowym ERGO, który należy aktualnie do Munich Re, największego reasekuratora na świecie. D.A.S. zapewnia ochronę prawną niemal na całym Stary Kontynencie oraz w pozaeuropejskich państwach leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego. W Polsce działa od 2000 roku i jako lider w segmencie ubezpieczeń ochrony prawnej wypłaca każdego roku najwięcej odszkodowań.

Przygotowane przez Consultia Sp. o.o. we współpracy z D.A.S. rozwiązanie produktowe charakteryzuje się wybitną prostotą (dwa warianty – Standard i Premium), ciekawym i szerokim zakresem ubezpieczenia, niską ceną, a przede wszystkim wysokomarżowymi zasadami prowizyjnymi. Stanowić ono może idealne uzupełnienie dla klientów korzystających tylko z klasycznego OC komunikacyjnego.

28 luty 2013
Franchising w Consultia Sp. z o.o.

Z końcem lutego 2013 roku Zarząd Consultia Sp. o.o. podjął decyzję o rozszerzeniu dotychczasowego modelu współpracy z agentami (Partnerami) nie tylko o typowe MLM, ale również poprzez nawiązywanie wzajemnej kooperacji w postaci franchisingu. Podyktowane to zostało coraz liczniejszymi oczekiwaniami w tym zakresie formułowanymi zarówno przez dotychczasowych jak i nowych współpracowników Spółki.

Franchising jest jedną z najbezpieczniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to zarówno działalności już funkcjonujących jak i nowo zakładanych. To sposób na własny biznes oparty na sprawdzonym pomyśle w wielu branżach, w tym także finansowej.

Oferta szczegółowa Consultia Sp. z o.o. w zakresie współpracy franchisingowej przedstawiona zostanie do końca czerwca 2013 roku. Już teraz możemy natomiast stwierdzić, że wykraczać ona będzie poza dotychczas rozumiane ramy tego typu współpracy i wsparta będzie dodatkowo autorskim programem lojalnościowym.

Informacje prasowe

2019-09-06 Grecos z 70 mln zł gwarancji ubezpieczeniowej od EuropyEuropa odnowiła touroperatorowi Grecos gwarancję ubezpieczeniową na kolejny rok. Umowa obowiązuje od 17 września. Tym razem suma opiewa na 70 (...)
2019-09-06 Biuro RF: niskie sumy w szkolnych NNWMarcin Jaworski, ekspert ds. komunikacji i edukacji w Biurze Rzecznika Finansowego podkreśla, że sumy i zakres NNW oferowane przez szkołę często (...)
2019-09-06 Digital Care: 60 tys. smartfonów do naprawy w wakacjeDigital Care przedstawia bilans napraw zrealizowanych w okresie wakacyjnym. Firma przyjęła 60 tys. zgłoszeń, a większość z nich to uszkodzenia (...)
2019-09-05 Wyniki UFG po I półroczu 2019Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował swoje wyniki za I półrocze 2019 roku (zobacz: [[https://s.dzub.pl/c0523532 sprawozdanie UFG]]). W (...)
2019-09-05 Uniqa: nowa wersja ubezpieczenia mieszkania płatnego miesięcznieUniqa wprowadza nową wersję ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie, dedykowanego mieszkańcom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, płatnego co (...)