Wydarzenia

17 lipiec 2018
Wyniki Consultia Sp. z o.o. po II kwartale 2018

Consultia Sp. z o.o. po drugim kwartale 2018 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 102,6 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 116,7% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego (87,9 mln). Przychody Spółki w analizowanym okresie przekroczyły 16,2 mln zł w stosunku do 13,7 mln w 2017 roku (dynamika – 118,3%).

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw (grup) wyniósł odpowiednio:
1) PZU/Link4 - 53,17 mln
2) Hestia/MTU/YCD - 17,67 mln
3) Generali/Proama -   6,99 mln
4) AXA -   6,22 mln
5) Warta -   6,05 mln
6) Compensa/InterRisk -   3,41 mln
7) Gothaer -   3,28 mln
8) Allianz -   2,46 mln
9) RESO/Balcia -   1,70 mln
10) TUZ -   0,78 mln
11) Pozostałe ZU -   0,87 mln

Największe dynamiki sprzedaży osiągnięte za okres Q1-Q2 2018 rok odnotowane zostały w następujących towarzystwach/brand-ach sprzedażowych:
1) RESO/Balcia - 321,2% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
2) TUZ - 321,2% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
3) Allianz - 209,8%
4) Gothaer - 181,9%
5) InterRisk - 177,0%
6) PZU - 168,9%
7) ERGO Hestia - 139,0%
8) Generali - 137,5%
9) Compensa - 128,2%
10) Warta - 123,7%
11) MTU - 117,2%

Najmniejsze (poniżej średniej dla Spółki) bądź ujemne dynamiki zanotowane natomiast zostały przez Consultię w:
1)  Proama - 116,2%
2)  AXA - 110,7%
3)  Link4 -   98,0%
4)  YCD -   48,5%

Zarząd Consultii podtrzymuje przyjętą na początku roku prognozę zrealizowania łącznego przypisu składki w wysokości ponad 210 mln zł. Z zadowoleniem przyjmujemy ponadto sukcesywnie rozwijającą się sprzedaż ubezpieczeń na życie, która osiągnęła już poziom prawie 1 mln zł po Q2 2018. W trzecim kwartale koncentrować się będziemy na finalizacji zmian w obszarze szeroko rozumianego IT, dalszym rozwoju sprzedaży ubezpieczeń życiowych, finalnym przygotowaniu Spółki do IDD przy jednoczesnym wsparciu Partnerów (agentów) w tym zakresie oraz na zmianach organizacyjnych w ramach spółek wchodzących w skład Grupy Consultia.


12 kwiecień 2018
Wyniki Consultia Sp. z o.o. - zaskakujący I kwartał 2018

Consultia Sp. z o.o. po pierwszym kwartale 2018 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 49,79 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 119,4% (!!!) liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego (41,70 mln).

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw wyniósł odpowiednio:
1)  PZU/Link4* - 26,27 mln, dynamika - 109,0%
2)  ERGO Hestia** - 8,00 mln, dynamika - 119,6%
3)  AXA Ubezpieczenia - 3,55 mln, dynamika - 123,1%
4)  Generali*** - 3,21 mln, dynamika - 132,5%
5)  Warta - 06 mln, dynamika - 123,5%
6)  Gothaer - 1,62 mln, dynamika - 179,6%
7)  Compensa/InterRisk - 1,54 mln, dynamika - 119,8%

* wynik zagregowany dla tych ZU
** łącznie z markami MTU i YCD
*** łącznie z marką Proama


W pozostałych współpracujących z Consultią towarzystwach (gdzie przypis wyniósł
< 1 mln) realizacja po Q1 2018 roku wyglądała następująco:
1)  Allianz - 0,91 mln, dynamika – 183,2%
2)  Balcia **** - 0,82 mln
3)  TUZ - 0,29 mln, dynamika – 276,9%
4)  Pozostałe ZU - 0,52 mln

**** wynik bez dynamiki z racji nowej sprzedaży


Największe dynamiki sprzedaży wykraczające poza średnią Spółki osiągniętą za Q1 2018 rok odnotowane zostały w następujących towarzystwach/brand-ach sprzedażowych nie wymienionych singlowo powyżej: PZU (206,5%), Generali (157,4%), EHM (131,0%), Compensa (126,5%) i MTU (122,1%). Najmniejsze bądź ujemne dynamiki zanotowane natomiast zostały przez Consultię w: YCD (51,1%), InterRisk (98,7%), Link4 (100,6%) i Proama (118,6%).

Zakończony już pierwszy kwartał br. potwierdził nasze wcześniejsze przypuszczenia o mocnym wypłaszczaniu się efektu osiąganej wcześniej na rynku dynamiki, której bazą były zeszłoroczne podwyżki składek. Nie przeszkodziło to jednak Spółce w osiągnięciu bardzo dobrego jak na obecne realia rezultatu.

W ocenie Zarządu Consultii osiągnięty rezultat jest wynikiem konsekwentnej polityki budowania wartości Spółki oraz jakości alokowanego w towarzystwach przypisu składki. Procentuje ponadto od początku stosowany selektywny dobór partnerów zarówno po stronie agentów (jedynie 617 czynnych umów) jak i podmiotów oferujących ochronę ubezpieczeniową w Polsce. W mocy pozostaje decyzja Spółki o niewprowadzaniu do oferty zakładów ubezpieczeń o wątpliwej reputacji, z kiepskim serwisem i działających poza kontrolą KNF-u.

26 styczeń 2018
Plan zrealizowany - wyniki Consultii za rok 2017

Przyjęty na początku 2017 roku plan zakładał osiągnięcie przez Spółkę przypisu składki w wysokości 180 mln zł. Czy to się udało? Dzisiaj można już odpowiedzialnie stwierdzić, że tak (!!!). Consultia w całym 2017 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 183,2 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 138,8% liczoną do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Największy wolumen przypisu składki w analizowanym okresie wyniósł dla poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych (wynik został zagregowany dla grup ubezpieczeniowych) odpowiednio:
1)  Grupa PZU (PZU/Link4) - 101,2 mln zł, dynamika 145,9%
2) Grupa Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 31,8 mln zł, dynamika 145,8%
3) Grupa Generali (Generali/Proama) - 12,6 mln zł, dynamika 117,2%
4) Grupa Warta (Warta/HDI) - 10,9 mln zł, dynamika 145,9%
5) Grupa AXA (AXA/Liberty) - 10,8 mln zł, dynamika 101,9%
6) Grupa VIG (Compensa/InterRisk) - 4,9 mln zł, dynamika 108,6%

W pozostałych ważnych dla Consultii od strony biznesowej zakładach ubezpieczeń realizacja po w całym 2017 roku wyglądała następująco:
1)  Gothaer - 4,1 mln, dynamika 141,3%
2) Allianz - 2,6 mln, dynamika 180,2%
3) Pozostałe ZU - 4,3 mln, dynamika 251,5%

Największe dynamiki sprzedaży (wykraczające poza średnią Spółki osiągniętą za 2017 rok) odnotowane zostały w następujących towarzystwach/brand-ach sprzedażowych: PZU (259,2%), Generali (190,8%), Allianz (180,2%), MTU (164,8%), InterRisk (147,6%), YCD (147,5%), Warta (142,3%) oraz Gothaer (141,3%).

Jeżeli chodzi o plany na 2018 rok Zarząd Consultii w realistycznym scenariuszu zakłada wypracowanie przypisu składki w przedziale 210 – 220 mln zł (przy dynamice 110 – 115%). Przyjęte prognozy oparte są jedynie na samodzielnym, organicznym rozwoju i nie przewidują one w swoich założeniach innych alternatywnych możliwości skokowego zwiększenia ekspozycji na generowany przypis (akwizycja, konsolidacja, etc.). Konsekwentnie utrzymana zostaje w ryzach polityka pogłębiania naszej aktywności poprzez podnoszenie efektywności sprzedażowej z Partnerami oraz pracy nad jakością portfela dostarczanego ubezpieczycielom. Rok 2018 to także kontynuowanie prac na przygotowaniem Spółki do RODO i dostosowaniem do przesuniętego w czasie IDD2.

Będzie także rok intensywnego rozwoju pozostałych Spółek z Grupy. Po zbudowaniu jeszcze w 2017 roku kompetencji życiowych aktywnie rozwijana będzie linia ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych (docelowo pod Consultia Life). Uruchomione zostaną kolejne, nowe projekty pod działającą już spółką Consultia Premium. Na 2018 zaplanowane jest ponadto uzyskanie przez firmę technologiczną ConsultiaIT break event point i wyjście na rynek z atrakcyjnym, komercyjnym rozwiązaniem dla agentów. Na tym etapie bez zmian pozostaje funkcjonowanie firmy brokerskiej (KB Consultia) i jej rola w obsłudze klientów korporacyjnych i support-u merytorycznego dla agentów. Zarząd nie wyklucza równocześnie zmian w strukturze organizacyjnej oraz sposobie działania poszczególnych podmiotów z Grupy.


17 październik 2017
Na właściwym kursie - wyniki Consultii po III kwartale 2017

Consultia Sp. z o.o. na koniec września 2017 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 134,8 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 148,0% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw (zagregowany dla grup ubezpieczeniowych) wyniósł odpowiednio:
1)  Grupa PZU (PZU/Link4) - 75,1 mln zł, dynamika 158,8%
2) Grupa Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 23,7 mln zł, dynamika 157,6%
3) Grupa Generali (Generali/Proama) - 9,3 mln zł, dynamika 123,7%
4) Grupa AXA (AXA/Liberty) - 8,1 mln zł, dynamika 107,4%
5) Grupa Warta (Warta/HDI) - 7,9 mln zł, dynamika 145,9%
6) Grupa VIG (Compensa/InterRisk) - 3,9 mln zł, dynamika 116,4%

W pozostałych współpracujących z Consultią zakładach ubezpieczeń wyniki po Q1-Q3 2017 roku wyglądały następująco:
1)  Gothaer - 2,9 mln, dynamika 150,8%
2) Allianz - 1,8 mln, dynamika 191,4%
3) Pozostałe ZU - 2,1 mln, dynamika 175,0%

Zakończony już trzeci kwartał br. potwierdził nasze wcześniejsze przypuszczenia o wypłaszczaniu się efektu osiąganej na rynku dynamiki w przypisie w związku z wysoką bazą jaka obowiązywała po zeszłorocznych podwyżkach składek. Mimo takiego stanu rzeczy skutecznie udało się Spółce zniwelować ten umowny "ubytek" organicznym wzrostem sprzedaży na działalności podstawowej.

W ciągu 9 miesięcy br. Consultia podpisała 101 nowych umów partnerskich zapraszając do współpracy 183 osoby. Jest to wynik adekwatny do obowiązującej w Spółce polityki doboru nowych Partnerów, pozwalający jednocześnie na utrzymanie wysokiego standardu obsługi oraz organizacji szkoleń (w myśl zasady - liczy się jakość, a nie ilość). Estymacja dotycząca planów na cały 2017 rok pozostaje na niezmienionym poziomie i zakłada przekroczenie 180 mln zł GWP. Realnym na ten moment wydaje się osiągnięcie przypisu rocznego w wysokości 190 mln zł.


12 lipiec 2017
Wyniki Consultii po II kwartale 2017

Consultia Sp. z o.o. na koniec czerwca 2017 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 87,9 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 160,2% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody Spółki przekroczyły 13,7 mln zł i były większe o 44,1% od tych uzyskanych w I półroczu 2016 roku.

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych (grup ubezpieczeniowych) wyniósł odpowiednio:
1)  Grupa PZU (PZU/Link4) - 50,7 mln zł, dynamika 176,6%
2) Grupa Ergo Hestia (EHM/MTU/YCD) - 14,8 mln zł, dynamika 159,4%
3) Grupa Generali (Generali/Proama) - 5,6 mln zł, dynamika 145,3%
4) Grupa AXA (AXA/Liberty) - 5,6 mln zł, dynamika 121,6%
5) Grupa Warta (Warta/HDI) - 4,9 mln zł, dynamika 150,7%
6) Grupa VIG (Compensa/InterRisk) - 2,5 mln zł, dynamika 116,3%

W pozostałych współpracujących z Consultią zakładach ubezpieczeń, gdzie przypis składki w drugim półroczu 2017 przekroczył 1,0 mln zł wyniki wyglądały następująco:
1)  Gothaer - 1,8 mln, dynamika 163,5%
2) Allianz - 1,2 mln, dynamika 199,8%

Bardzo cieszy nas stałe zwiększenia aktywności sprzedażowej agentów ponad przeciętną wynikającą z podwyżek stawek. Poza Grupą AXA i Grupą VIG udało nam się to uzyskać w większości towarzystw. W naszej ocenie przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w przyjętych rozwiązaniach sprzedażowych i obsługowych oraz wypracowanych wspólnie z zakładami (lub nie!) rozwiązaniach serwisowych (zarówno centralnych jak i lokalnych). Symptomatyczne i budujące jest także to, że systematycznie wzrasta też ilość ubezpieczeń poza komunikacyjnych zawieranych przez naszych Partnerów.

W dalszym ciągu Zarząd utrzymuje konserwatywne podejście do wcześniej zakomunikowanych planów na cały 2017 rok i uzyskania przypisu składki w wysokości 180 mln zł. Ambitnym, ale realnym jest także osiągnięcie w tym roku przypisu w wysokości 200 mln zł. Aby się to udało potrzebna będzie średnia dynamika sprzedaży w Q3-Q4 na poziomie 147%. Czy tak się stanie zadecyduje o tym II półrocze 2017 roku, w którym z jednej strony podjęte zostaną przez Consultię ponadstandardowe aktywności prosprzedażowe, z drugiej jednak coraz bardziej wypłaszczać się będzie efekt zeszłorocznych podwyżek.Informacje prasowe

2019-09-06 Grecos z 70 mln zł gwarancji ubezpieczeniowej od EuropyEuropa odnowiła touroperatorowi Grecos gwarancję ubezpieczeniową na kolejny rok. Umowa obowiązuje od 17 września. Tym razem suma opiewa na 70 (...)
2019-09-06 Biuro RF: niskie sumy w szkolnych NNWMarcin Jaworski, ekspert ds. komunikacji i edukacji w Biurze Rzecznika Finansowego podkreśla, że sumy i zakres NNW oferowane przez szkołę często (...)
2019-09-06 Digital Care: 60 tys. smartfonów do naprawy w wakacjeDigital Care przedstawia bilans napraw zrealizowanych w okresie wakacyjnym. Firma przyjęła 60 tys. zgłoszeń, a większość z nich to uszkodzenia (...)
2019-09-05 Wyniki UFG po I półroczu 2019Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował swoje wyniki za I półrocze 2019 roku (zobacz: [[https://s.dzub.pl/c0523532 sprawozdanie UFG]]). W (...)
2019-09-05 Uniqa: nowa wersja ubezpieczenia mieszkania płatnego miesięcznieUniqa wprowadza nową wersję ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie, dedykowanego mieszkańcom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, płatnego co (...)