Wydarzenia

16 październik 2018
Wyniki Consultia Sp. z o.o. po III kwartale 2018

Consultia Sp. z o.o. po trzecim kwartale 2018 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 155,1 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 115,1% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego (134,8 mln). Przychody Spółki w analizowanym okresie przekroczyły 25,0 mln zł w stosunku do 21,0 mln w 2017 roku (dynamika ? 119,0%).

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw (grup) wyniósł odpowiednio:
1) PZU/Link4 - 78,22 mln
2) Hestia/MTU/YCD - 27,13 mln
3) Generali/Proama - 10,86 mln
4) Warta -   8,80 mln
5) AXA -   8,31 mln
6) Allianz -   5,26 mln
7) Compensa/InterRisk -   5,22 mln
8) Gothaer -   5,02 mln
9) RESO/Balcia -   2,69 mln
10) TUZ -   1,22 mln
11) Pozostałe ZU -   2,37 mln

Największe dynamiki sprzedaży osiągnięte za okres Q1-Q3 2018 rok (powyżej średniej dla Spółki) odnotowane zostały w następujących towarzystwach i brand-ach sprzedażowych:
1)  RESO/Balcia - 669,7% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
2)  Allianz - 284,7%
3)  TUZ - 267,9% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
4)  Gothaer - 174,2%
5)  PZU - 163,9%
6)  InterRisk - 163,3%
7)  ERGO Hestia - 141,0%
8)  Compensa - 132,6%
9)  Generali - 122,5%

Najmniejsze (poniżej średniej dla Spółki) bądź ujemne dynamiki zanotowane natomiast zostały przez Consultię w:
1)  Warta - 112,3%
2)  Proama - 112,0%
3)  MTU - 111,8%
4)  AXA - 103,6%
5)  Link4 -   97,5%
6)  YCD -   44,5%

W związku z rozpoczętymi w towarzystwach - niezrozumiałymi z naszego punktu widzenia - korektami składek i sukcesywnie spadającej wysokości średniej składki za polisę, Zarząd Consultii zdecydował o delikatnym obniżeniu przyjętej na początku roku prognozy zrealizowania łącznego przypisu składki w wysokości 210 - 220 mln do poziomu 205 - 210 mln zł. Powyższe podyktowane jest z jednej strony polityką cenową ZU, z drugiej natomiast jest konsekwencją porządkowania struktury agentów współpracujących (m.in. pod kątem IDD) i zrezygnowaniem ze współpracy z agentami nie spełniającymi minimalnych warunków aktywności sprzedażowej określonych przez Consultię.

Aktualnie Consultia posiada 501 podpisanych umów współpracy, z czego 485 to umowy aktywne. Pod umowami tymi zarejestrowanych jest 1.642 OFWCA, z czego 1.628 to osoby aktywne sprzedażowo.


17 lipiec 2018
Wyniki Consultia Sp. z o.o. po II kwartale 2018

Consultia Sp. z o.o. po drugim kwartale 2018 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 102,6 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 116,7% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego (87,9 mln). Przychody Spółki w analizowanym okresie przekroczyły 16,2 mln zł w stosunku do 13,7 mln w 2017 roku (dynamika – 118,3%).

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw (grup) wyniósł odpowiednio:
1) PZU/Link4 - 53,17 mln
2) Hestia/MTU/YCD - 17,67 mln
3) Generali/Proama -   6,99 mln
4) AXA -   6,22 mln
5) Warta -   6,05 mln
6) Compensa/InterRisk -   3,41 mln
7) Gothaer -   3,28 mln
8) Allianz -   2,46 mln
9) RESO/Balcia -   1,70 mln
10) TUZ -   0,78 mln
11) Pozostałe ZU -   0,87 mln

Największe dynamiki sprzedaży osiągnięte za okres Q1-Q2 2018 rok odnotowane zostały w następujących towarzystwach/brand-ach sprzedażowych:
1) RESO/Balcia - 321,2% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
2) TUZ - 321,2% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
3) Allianz - 209,8%
4) Gothaer - 181,9%
5) InterRisk - 177,0%
6) PZU - 168,9%
7) ERGO Hestia - 139,0%
8) Generali - 137,5%
9) Compensa - 128,2%
10) Warta - 123,7%
11) MTU - 117,2%

Najmniejsze (poniżej średniej dla Spółki) bądź ujemne dynamiki zanotowane natomiast zostały przez Consultię w:
1)  Proama - 116,2%
2)  AXA - 110,7%
3)  Link4 -   98,0%
4)  YCD -   48,5%

Zarząd Consultii podtrzymuje przyjętą na początku roku prognozę zrealizowania łącznego przypisu składki w wysokości ponad 210 mln zł. Z zadowoleniem przyjmujemy ponadto sukcesywnie rozwijającą się sprzedaż ubezpieczeń na życie, która osiągnęła już poziom prawie 1 mln zł po Q2 2018. W trzecim kwartale koncentrować się będziemy na finalizacji zmian w obszarze szeroko rozumianego IT, dalszym rozwoju sprzedaży ubezpieczeń życiowych, finalnym przygotowaniu Spółki do IDD przy jednoczesnym wsparciu Partnerów (agentów) w tym zakresie oraz na zmianach organizacyjnych w ramach spółek wchodzących w skład Grupy Consultia.


12 kwiecień 2018
Wyniki Consultia Sp. z o.o. - zaskakujący I kwartał 2018

Consultia Sp. z o.o. po pierwszym kwartale 2018 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 49,79 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 119,4% (!!!) liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego (41,70 mln).

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw wyniósł odpowiednio:
1)  PZU/Link4* - 26,27 mln, dynamika - 109,0%
2)  ERGO Hestia** - 8,00 mln, dynamika - 119,6%
3)  AXA Ubezpieczenia - 3,55 mln, dynamika - 123,1%
4)  Generali*** - 3,21 mln, dynamika - 132,5%
5)  Warta - 06 mln, dynamika - 123,5%
6)  Gothaer - 1,62 mln, dynamika - 179,6%
7)  Compensa/InterRisk - 1,54 mln, dynamika - 119,8%

* wynik zagregowany dla tych ZU
** łącznie z markami MTU i YCD
*** łącznie z marką Proama


W pozostałych współpracujących z Consultią towarzystwach (gdzie przypis wyniósł
< 1 mln) realizacja po Q1 2018 roku wyglądała następująco:
1)  Allianz - 0,91 mln, dynamika – 183,2%
2)  Balcia **** - 0,82 mln
3)  TUZ - 0,29 mln, dynamika – 276,9%
4)  Pozostałe ZU - 0,52 mln

**** wynik bez dynamiki z racji nowej sprzedaży


Największe dynamiki sprzedaży wykraczające poza średnią Spółki osiągniętą za Q1 2018 rok odnotowane zostały w następujących towarzystwach/brand-ach sprzedażowych nie wymienionych singlowo powyżej: PZU (206,5%), Generali (157,4%), EHM (131,0%), Compensa (126,5%) i MTU (122,1%). Najmniejsze bądź ujemne dynamiki zanotowane natomiast zostały przez Consultię w: YCD (51,1%), InterRisk (98,7%), Link4 (100,6%) i Proama (118,6%).

Zakończony już pierwszy kwartał br. potwierdził nasze wcześniejsze przypuszczenia o mocnym wypłaszczaniu się efektu osiąganej wcześniej na rynku dynamiki, której bazą były zeszłoroczne podwyżki składek. Nie przeszkodziło to jednak Spółce w osiągnięciu bardzo dobrego jak na obecne realia rezultatu.

W ocenie Zarządu Consultii osiągnięty rezultat jest wynikiem konsekwentnej polityki budowania wartości Spółki oraz jakości alokowanego w towarzystwach przypisu składki. Procentuje ponadto od początku stosowany selektywny dobór partnerów zarówno po stronie agentów (jedynie 617 czynnych umów) jak i podmiotów oferujących ochronę ubezpieczeniową w Polsce. W mocy pozostaje decyzja Spółki o niewprowadzaniu do oferty zakładów ubezpieczeń o wątpliwej reputacji, z kiepskim serwisem i działających poza kontrolą KNF-u.


Informacje prasowe

2018-12-14 Unum nie wyklucza przejęćRichard McKenney, szef grupy Unum, zapowiada doinwestowanie przejętej ostatnio Prameriki (dziś już Unum). Grupa czeka na analizę wydatków na (...)
2018-12-14 Open Life: mniej składki, wyższy wynik technicznyOpen Life od stycznia do września 2018 r. zebrało ponad 1,2 mld zł składki przypisanej brutto. Po ubiegłorocznym gwałtownym wzroście przypisu, (...)
2018-12-14 Warta z ofertą PPKWarta potwierdza, że - poprzez swoją spółkę życiową - będzie prowadzić i oferować Pracownicze Plany Kapitałowe.PPK Warta to rozwiązanie (...)
2018-12-13 PIU z raportem "Klimat ryzyka"Z najnowszego raportu [[https://s.dzub.pl/1a54312e "Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na (...)
2018-12-13 Uniqa: prawie 1 mld zł składkiSpółki Uniqi po 9 miesiącach 2018 r. zebrały prawie 1 mld zł składki. Obie spółki poprawiły zysk liczony wg MSR. Spółka majątkowa (...)