Wydarzenia

5 sierpień 2019
Consultia dołącza do Grupy Unilink!

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

Pragniemy Państwa poinformować, że 2 sierpnia 2019 r. Unilink S.A. porozumiał się w zakresie akwizycji i zakupu 100% udziałów w agencji Consultia Sp. z o.o. Od tego momentu Consultia wchodzi w skład Grupy Unilink - lidera polskiego rynku multiagencji ubezpieczeniowych - zarówno pod względem realizowanego przypisu, liczby współpracujących Agentów jak i szerokości wachlarza oferowanych produktów ubezpieczeniowych. Wykorzystanie potencjału obu podmiotów oraz tego, co do tej pory było najlepsze w obydwu agencjach, budować będzie dalszą istotną przewagę konkurencyjną w przyszłości.

Misją Unilink S.A. jest konsekwentne budowanie najlepszej i największej Multiagencji w kraju. Najlepszej, jakością oferty i serwisu dla Agentów Ubezpieczeniowych oraz solidnością i wiarygodnością dla Towarzystw Ubezpieczeniowych. Wierzymy, że synergia dynamiki, wiedzy i zgromadzonego doświadczenia Unilink i Consultii znacząco przybliża nas do tego celu. Połączenie sił i wybranie tego co najlepsze w obydwu firmach jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy rynek Towarzystw Ubezpieczeń konsoliduje się, na Agentów jest przerzucane coraz więcej obowiązków, a o klientów - przy akceptacji takiego stanu rzeczy przez Ubezpieczycieli - coraz częściej musimy konkurować z podmiotami z innych branż i alternatywnymi kanałami sprzedaży

W dobie zmieniającego i konsolidującego się rynku, postawy Zakładów Ubezpieczeń, nowych wyzwań legislacyjnych i wynikających z tego obowiązków, tylko wspólne i zjednoczone działanie na mocno rozproszonym rynku agencyjnym daje gwarancję sprostania pojawiającym się wyzwaniom. Aby to osiągnąć niezbędny był mocny impuls rynkowy w tym zakresie. Takim właśnie impulsem wierzymy, że będzie wykonany wspólnie krok w zakresie konsolidacji środowiska agencyjnego.

Co oznacza ta akwizycja dla Państwa? Jesteśmy przekonani, że działając wspólnie będziemy mogli zapewnić Państwu najszerszą ofertę produktów ubezpieczeniowych, jeszcze lepsze wsparcie wzmocnionej i merytorycznie przygotowanej grupy Dyrektorów Regionalnych, większą pomoc i zaangażowanie ze strony Towarzystw (centralne i w terenie), wygodniejszy serwis back-office(owy) oraz intuicyjny system informatyczny zintegrowany z płatnościami masowymi. Dzięki tej akwizycji z sposób zdecydowany umocnimy pozycję najważniejszego Partnera dla praktycznie wszystkich Towarzystw Ubezpieczeń działających w kraju. Ma to niebagatelne znaczenie w kontekście zaznaczenia istotności dla Towarzystw Ubezpieczeń Agentów Ubezpieczeniowych współpracujących z Grupą Unilink.


Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Dalej robimy swoje.
Zapraszamy! Dowiedź się więcej

Zespół Consultia Sp. z o.o.


18 stycznia 2019
Zgodnie z prognozą - wyniki Consultii za rok 2018

Przyjęty na początku 2018 roku plan zakładał osiągnięcie przez Spółkę przypisu składki w przedziale 205 - 210 mln zł. Ostatecznie Consultia Sp. z o.o. w całym 2018 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 207,1 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 113,1% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego (183,2 mln). Przychody Spółki w analizowanym okresie przekroczyły 33,0 mln zł w stosunku do 29,1 mln w 2017 roku (dynamika - 113,4%).

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw (grup) wyniósł odpowiednio:
1) PZU/Link4 - 103,45 mln
2) Hestia/MTU/YCD -   36,21 mln
3) Generali/Proama -   14,29 mln
4) Warta -   11,81 mln
5) AXA -   10,83 mln
6) Allianz -     7,64 mln
7) Compensa/InterRisk -     7,45 mln
8) Gothaer -     6,99 mln
9) RESO/Balcia -     3,58 mln
10) TUZ -     1,78 mln
11) Pozostałe ZU -     3,07 mln

Największe dynamiki sprzedaży osiągnięte w roku 2018 (powyżej średniej dla Spółki - 113,4%) odnotowane zostały w następujących towarzystwach i brand-ach sprzedażowych:
1)  RESO/Balcia - 333,1% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
2)  TUZ - 312,9% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
3)  Allianz - 297,3%
4)  Gothaer - 171,7%
5)  InterRisk - 171,4%
6)  Compensa - 149,5%
7)  PZU - 147,7%
8)  ERGO Hestia - 125,6%
9)  Generali - 115,7%
10)  MTU - 115,5%

Najmniejsze (poniżej średniej dla Spółki - 113,4%) bądź ujemne dynamiki zanotowane natomiast zostały w 2018 roku przez Consultię w:
1)  Proama - 112,3%
2)  Warta - 108,8%
3)  AXA -   99,8%
4)  Link4 -   97,1%
5)  YCD -   46,7%

W ocenie Zarządu zakończony 2018 rok jest wielce satysfakcjonujący pod względem wynikowym. Jest to też rok, w którym po zbudowaniu kompetencji merytorycznych odnotowane zostały ponadprzeciętne wzrosty w obszarze ubezpieczeń życiowych i osobowych. Co istotne 2018 rok był również rokiem zwieńczającym w Spółce szeroko zakrojone prace nad pro agencyjnymi rozwiązaniami w zakresie IT.

Jeżeli chodzi o plany na 2019 rok Zarząd Consultii zakłada realizację łącznego przypisu składki w wysokości 220 - 225 mln zł (przy dynamice 106 - 109%) oraz skoncentrowanie się nad dalszą automatyzacją procesów rozliczeniowo-naliczeniowych u agentów oraz dotyczących sprawnej obsługi gotówki dla ZU. Przyjęte ostrożne prognozy uwzględniają z jednej strony planowane działania pro rozwojowe, z drugiej natomiast są niestety odbiciem rozpoczętego przez towarzystwa ubezpieczeniowe kolejnego marszu w kierunku nierentownych składek i kolejnej wojny cenowej.


16 październik 2018
Wyniki Consultia Sp. z o.o. po III kwartale 2018

Consultia Sp. z o.o. po trzecim kwartale 2018 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 155,1 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 115,1% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego (134,8 mln). Przychody Spółki w analizowanym okresie przekroczyły 25,0 mln zł w stosunku do 21,0 mln w 2017 roku (dynamika ? 119,0%).

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw (grup) wyniósł odpowiednio:
1) PZU/Link4 - 78,22 mln
2) Hestia/MTU/YCD - 27,13 mln
3) Generali/Proama - 10,86 mln
4) Warta -   8,80 mln
5) AXA -   8,31 mln
6) Allianz -   5,26 mln
7) Compensa/InterRisk -   5,22 mln
8) Gothaer -   5,02 mln
9) RESO/Balcia -   2,69 mln
10) TUZ -   1,22 mln
11) Pozostałe ZU -   2,37 mln

Największe dynamiki sprzedaży osiągnięte za okres Q1-Q3 2018 rok (powyżej średniej dla Spółki) odnotowane zostały w następujących towarzystwach i brand-ach sprzedażowych:
1)  RESO/Balcia - 669,7% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
2)  Allianz - 284,7%
3)  TUZ - 267,9% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
4)  Gothaer - 174,2%
5)  PZU - 163,9%
6)  InterRisk - 163,3%
7)  ERGO Hestia - 141,0%
8)  Compensa - 132,6%
9)  Generali - 122,5%

Najmniejsze (poniżej średniej dla Spółki) bądź ujemne dynamiki zanotowane natomiast zostały przez Consultię w:
1)  Warta - 112,3%
2)  Proama - 112,0%
3)  MTU - 111,8%
4)  AXA - 103,6%
5)  Link4 -   97,5%
6)  YCD -   44,5%

W związku z rozpoczętymi w towarzystwach - niezrozumiałymi z naszego punktu widzenia - korektami składek i sukcesywnie spadającej wysokości średniej składki za polisę, Zarząd Consultii zdecydował o delikatnym obniżeniu przyjętej na początku roku prognozy zrealizowania łącznego przypisu składki w wysokości 210 - 220 mln do poziomu 205 - 210 mln zł. Powyższe podyktowane jest z jednej strony polityką cenową ZU, z drugiej natomiast jest konsekwencją porządkowania struktury agentów współpracujących (m.in. pod kątem IDD) i zrezygnowaniem ze współpracy z agentami nie spełniającymi minimalnych warunków aktywności sprzedażowej określonych przez Consultię.

Aktualnie Consultia posiada 501 podpisanych umów współpracy, z czego 485 to umowy aktywne. Pod umowami tymi zarejestrowanych jest 1.642 OFWCA, z czego 1.628 to osoby aktywne sprzedażowo.Informacje prasowe

2019-09-06 Grecos z 70 mln zł gwarancji ubezpieczeniowej od EuropyEuropa odnowiła touroperatorowi Grecos gwarancję ubezpieczeniową na kolejny rok. Umowa obowiązuje od 17 września. Tym razem suma opiewa na 70 (...)
2019-09-06 Biuro RF: niskie sumy w szkolnych NNWMarcin Jaworski, ekspert ds. komunikacji i edukacji w Biurze Rzecznika Finansowego podkreśla, że sumy i zakres NNW oferowane przez szkołę często (...)
2019-09-06 Digital Care: 60 tys. smartfonów do naprawy w wakacjeDigital Care przedstawia bilans napraw zrealizowanych w okresie wakacyjnym. Firma przyjęła 60 tys. zgłoszeń, a większość z nich to uszkodzenia (...)
2019-09-05 Wyniki UFG po I półroczu 2019Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował swoje wyniki za I półrocze 2019 roku (zobacz: [[https://s.dzub.pl/c0523532 sprawozdanie UFG]]). W (...)
2019-09-05 Uniqa: nowa wersja ubezpieczenia mieszkania płatnego miesięcznieUniqa wprowadza nową wersję ubezpieczenia Bezpieczne Mieszkanie, dedykowanego mieszkańcom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, płatnego co (...)