Wydarzenia

18 stycznia 2019
Zgodnie z prognozą - wyniki Consultii za rok 2018

Przyjęty na początku 2018 roku plan zakładał osiągnięcie przez Spółkę przypisu składki w przedziale 205 - 210 mln zł. Ostatecznie Consultia Sp. z o.o. w całym 2018 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 207,1 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 113,1% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego (183,2 mln). Przychody Spółki w analizowanym okresie przekroczyły 33,0 mln zł w stosunku do 29,1 mln w 2017 roku (dynamika - 113,4%).

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw (grup) wyniósł odpowiednio:
1) PZU/Link4 - 103,45 mln
2) Hestia/MTU/YCD -   36,21 mln
3) Generali/Proama -   14,29 mln
4) Warta -   11,81 mln
5) AXA -   10,83 mln
6) Allianz -     7,64 mln
7) Compensa/InterRisk -     7,45 mln
8) Gothaer -     6,99 mln
9) RESO/Balcia -     3,58 mln
10) TUZ -     1,78 mln
11) Pozostałe ZU -     3,07 mln

Największe dynamiki sprzedaży osiągnięte w roku 2018 (powyżej średniej dla Spółki - 113,4%) odnotowane zostały w następujących towarzystwach i brand-ach sprzedażowych:
1)  RESO/Balcia - 333,1% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
2)  TUZ - 312,9% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
3)  Allianz - 297,3%
4)  Gothaer - 171,7%
5)  InterRisk - 171,4%
6)  Compensa - 149,5%
7)  PZU - 147,7%
8)  ERGO Hestia - 125,6%
9)  Generali - 115,7%
10)  MTU - 115,5%

Najmniejsze (poniżej średniej dla Spółki - 113,4%) bądź ujemne dynamiki zanotowane natomiast zostały w 2018 roku przez Consultię w:
1)  Proama - 112,3%
2)  Warta - 108,8%
3)  AXA -   99,8%
4)  Link4 -   97,1%
5)  YCD -   46,7%

W ocenie Zarządu zakończony 2018 rok jest wielce satysfakcjonujący pod względem wynikowym. Jest to też rok, w którym po zbudowaniu kompetencji merytorycznych odnotowane zostały ponadprzeciętne wzrosty w obszarze ubezpieczeń życiowych i osobowych. Co istotne 2018 rok był również rokiem zwieńczającym w Spółce szeroko zakrojone prace nad pro agencyjnymi rozwiązaniami w zakresie IT.

Jeżeli chodzi o plany na 2019 rok Zarząd Consultii zakłada realizację łącznego przypisu składki w wysokości 220 - 225 mln zł (przy dynamice 106 - 109%) oraz skoncentrowanie się nad dalszą automatyzacją procesów rozliczeniowo-naliczeniowych u agentów oraz dotyczących sprawnej obsługi gotówki dla ZU. Przyjęte ostrożne prognozy uwzględniają z jednej strony planowane działania pro rozwojowe, z drugiej natomiast są niestety odbiciem rozpoczętego przez towarzystwa ubezpieczeniowe kolejnego marszu w kierunku nierentownych składek i kolejnej wojny cenowej.


16 październik 2018
Wyniki Consultia Sp. z o.o. po III kwartale 2018

Consultia Sp. z o.o. po trzecim kwartale 2018 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 155,1 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 115,1% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego (134,8 mln). Przychody Spółki w analizowanym okresie przekroczyły 25,0 mln zł w stosunku do 21,0 mln w 2017 roku (dynamika ? 119,0%).

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw (grup) wyniósł odpowiednio:
1) PZU/Link4 - 78,22 mln
2) Hestia/MTU/YCD - 27,13 mln
3) Generali/Proama - 10,86 mln
4) Warta -   8,80 mln
5) AXA -   8,31 mln
6) Allianz -   5,26 mln
7) Compensa/InterRisk -   5,22 mln
8) Gothaer -   5,02 mln
9) RESO/Balcia -   2,69 mln
10) TUZ -   1,22 mln
11) Pozostałe ZU -   2,37 mln

Największe dynamiki sprzedaży osiągnięte za okres Q1-Q3 2018 rok (powyżej średniej dla Spółki) odnotowane zostały w następujących towarzystwach i brand-ach sprzedażowych:
1)  RESO/Balcia - 669,7% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
2)  Allianz - 284,7%
3)  TUZ - 267,9% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
4)  Gothaer - 174,2%
5)  PZU - 163,9%
6)  InterRisk - 163,3%
7)  ERGO Hestia - 141,0%
8)  Compensa - 132,6%
9)  Generali - 122,5%

Najmniejsze (poniżej średniej dla Spółki) bądź ujemne dynamiki zanotowane natomiast zostały przez Consultię w:
1)  Warta - 112,3%
2)  Proama - 112,0%
3)  MTU - 111,8%
4)  AXA - 103,6%
5)  Link4 -   97,5%
6)  YCD -   44,5%

W związku z rozpoczętymi w towarzystwach - niezrozumiałymi z naszego punktu widzenia - korektami składek i sukcesywnie spadającej wysokości średniej składki za polisę, Zarząd Consultii zdecydował o delikatnym obniżeniu przyjętej na początku roku prognozy zrealizowania łącznego przypisu składki w wysokości 210 - 220 mln do poziomu 205 - 210 mln zł. Powyższe podyktowane jest z jednej strony polityką cenową ZU, z drugiej natomiast jest konsekwencją porządkowania struktury agentów współpracujących (m.in. pod kątem IDD) i zrezygnowaniem ze współpracy z agentami nie spełniającymi minimalnych warunków aktywności sprzedażowej określonych przez Consultię.

Aktualnie Consultia posiada 501 podpisanych umów współpracy, z czego 485 to umowy aktywne. Pod umowami tymi zarejestrowanych jest 1.642 OFWCA, z czego 1.628 to osoby aktywne sprzedażowo.


17 lipiec 2018
Wyniki Consultia Sp. z o.o. po II kwartale 2018

Consultia Sp. z o.o. po drugim kwartale 2018 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 102,6 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 116,7% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego (87,9 mln). Przychody Spółki w analizowanym okresie przekroczyły 16,2 mln zł w stosunku do 13,7 mln w 2017 roku (dynamika – 118,3%).

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw (grup) wyniósł odpowiednio:
1) PZU/Link4 - 53,17 mln
2) Hestia/MTU/YCD - 17,67 mln
3) Generali/Proama -   6,99 mln
4) AXA -   6,22 mln
5) Warta -   6,05 mln
6) Compensa/InterRisk -   3,41 mln
7) Gothaer -   3,28 mln
8) Allianz -   2,46 mln
9) RESO/Balcia -   1,70 mln
10) TUZ -   0,78 mln
11) Pozostałe ZU -   0,87 mln

Największe dynamiki sprzedaży osiągnięte za okres Q1-Q2 2018 rok odnotowane zostały w następujących towarzystwach/brand-ach sprzedażowych:
1) RESO/Balcia - 321,2% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
2) TUZ - 321,2% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
3) Allianz - 209,8%
4) Gothaer - 181,9%
5) InterRisk - 177,0%
6) PZU - 168,9%
7) ERGO Hestia - 139,0%
8) Generali - 137,5%
9) Compensa - 128,2%
10) Warta - 123,7%
11) MTU - 117,2%

Najmniejsze (poniżej średniej dla Spółki) bądź ujemne dynamiki zanotowane natomiast zostały przez Consultię w:
1)  Proama - 116,2%
2)  AXA - 110,7%
3)  Link4 -   98,0%
4)  YCD -   48,5%

Zarząd Consultii podtrzymuje przyjętą na początku roku prognozę zrealizowania łącznego przypisu składki w wysokości ponad 210 mln zł. Z zadowoleniem przyjmujemy ponadto sukcesywnie rozwijającą się sprzedaż ubezpieczeń na życie, która osiągnęła już poziom prawie 1 mln zł po Q2 2018. W trzecim kwartale koncentrować się będziemy na finalizacji zmian w obszarze szeroko rozumianego IT, dalszym rozwoju sprzedaży ubezpieczeń życiowych, finalnym przygotowaniu Spółki do IDD przy jednoczesnym wsparciu Partnerów (agentów) w tym zakresie oraz na zmianach organizacyjnych w ramach spółek wchodzących w skład Grupy Consultia.Informacje prasowe

2019-06-26 Gothaer za chwilę stanie się oficjalnie WieneremGothaer otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę nazwy swojej firmy na Wiener. Zmiana to efekt wejścia Gothaera do grupy VIG (zobacz: (...)
2019-06-26 NIK zapowiada kontrolę ubezpieczeń rolnychNajwyższa Izba Kontroli informuje, że przygotowuje się do podjęcia kontroli w zakresie ubezpieczeń rolnych. Dotychczas jedynie podczas kontroli (...)
2019-06-26 Marsh: trendy na rynku ubezpieczeń transakcyjnychMarsh podaje kluczowe trendy na rynku ubezpieczeń transakcyjnych w Polsce i na świecie. To coraz szerszy zakres ochrony, zdecydowanie więcej szkód (...)
2019-06-25 PZU Zdrowie uruchamia kiosk telemedycznyPZU Zdrowie uruchomiło pierwszy kiosk telemedyczny. Jest to mobilny gabinet, wyposażony w szereg urządzeń, za pomocą których pacjent może (...)
2019-06-25 Allianz rozwiązuje hiszpańskie partnerstwo bancassuranceAllianz informuje, że rozwiązuje swoje hiszpańskie partnerstwo bancassurance w zakresie ubezpieczeń na życie, majątkowych i zarządzania (...)