Wydarzenia

18 stycznia 2019
Zgodnie z prognozą - wyniki Consultii za rok 2018

Przyjęty na początku 2018 roku plan zakładał osiągnięcie przez Spółkę przypisu składki w przedziale 205 - 210 mln zł. Ostatecznie Consultia Sp. z o.o. w całym 2018 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 207,1 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 113,1% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego (183,2 mln). Przychody Spółki w analizowanym okresie przekroczyły 33,0 mln zł w stosunku do 29,1 mln w 2017 roku (dynamika - 113,4%).

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw (grup) wyniósł odpowiednio:
1) PZU/Link4 - 103,45 mln
2) Hestia/MTU/YCD -   36,21 mln
3) Generali/Proama -   14,29 mln
4) Warta -   11,81 mln
5) AXA -   10,83 mln
6) Allianz -     7,64 mln
7) Compensa/InterRisk -     7,45 mln
8) Gothaer -     6,99 mln
9) RESO/Balcia -     3,58 mln
10) TUZ -     1,78 mln
11) Pozostałe ZU -     3,07 mln

Największe dynamiki sprzedaży osiągnięte w roku 2018 (powyżej średniej dla Spółki - 113,4%) odnotowane zostały w następujących towarzystwach i brand-ach sprzedażowych:
1)  RESO/Balcia - 333,1% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
2)  TUZ - 312,9% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
3)  Allianz - 297,3%
4)  Gothaer - 171,7%
5)  InterRisk - 171,4%
6)  Compensa - 149,5%
7)  PZU - 147,7%
8)  ERGO Hestia - 125,6%
9)  Generali - 115,7%
10)  MTU - 115,5%

Najmniejsze (poniżej średniej dla Spółki - 113,4%) bądź ujemne dynamiki zanotowane natomiast zostały w 2018 roku przez Consultię w:
1)  Proama - 112,3%
2)  Warta - 108,8%
3)  AXA -   99,8%
4)  Link4 -   97,1%
5)  YCD -   46,7%

W ocenie Zarządu zakończony 2018 rok jest wielce satysfakcjonujący pod względem wynikowym. Jest to też rok, w którym po zbudowaniu kompetencji merytorycznych odnotowane zostały ponadprzeciętne wzrosty w obszarze ubezpieczeń życiowych i osobowych. Co istotne 2018 rok był również rokiem zwieńczającym w Spółce szeroko zakrojone prace nad pro agencyjnymi rozwiązaniami w zakresie IT.

Jeżeli chodzi o plany na 2019 rok Zarząd Consultii zakłada realizację łącznego przypisu składki w wysokości 220 - 225 mln zł (przy dynamice 106 - 109%) oraz skoncentrowanie się nad dalszą automatyzacją procesów rozliczeniowo-naliczeniowych u agentów oraz dotyczących sprawnej obsługi gotówki dla ZU. Przyjęte ostrożne prognozy uwzględniają z jednej strony planowane działania pro rozwojowe, z drugiej natomiast są niestety odbiciem rozpoczętego przez towarzystwa ubezpieczeniowe kolejnego marszu w kierunku nierentownych składek i kolejnej wojny cenowej.


16 październik 2018
Wyniki Consultia Sp. z o.o. po III kwartale 2018

Consultia Sp. z o.o. po trzecim kwartale 2018 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 155,1 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 115,1% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego (134,8 mln). Przychody Spółki w analizowanym okresie przekroczyły 25,0 mln zł w stosunku do 21,0 mln w 2017 roku (dynamika ? 119,0%).

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw (grup) wyniósł odpowiednio:
1) PZU/Link4 - 78,22 mln
2) Hestia/MTU/YCD - 27,13 mln
3) Generali/Proama - 10,86 mln
4) Warta -   8,80 mln
5) AXA -   8,31 mln
6) Allianz -   5,26 mln
7) Compensa/InterRisk -   5,22 mln
8) Gothaer -   5,02 mln
9) RESO/Balcia -   2,69 mln
10) TUZ -   1,22 mln
11) Pozostałe ZU -   2,37 mln

Największe dynamiki sprzedaży osiągnięte za okres Q1-Q3 2018 rok (powyżej średniej dla Spółki) odnotowane zostały w następujących towarzystwach i brand-ach sprzedażowych:
1)  RESO/Balcia - 669,7% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
2)  Allianz - 284,7%
3)  TUZ - 267,9% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
4)  Gothaer - 174,2%
5)  PZU - 163,9%
6)  InterRisk - 163,3%
7)  ERGO Hestia - 141,0%
8)  Compensa - 132,6%
9)  Generali - 122,5%

Najmniejsze (poniżej średniej dla Spółki) bądź ujemne dynamiki zanotowane natomiast zostały przez Consultię w:
1)  Warta - 112,3%
2)  Proama - 112,0%
3)  MTU - 111,8%
4)  AXA - 103,6%
5)  Link4 -   97,5%
6)  YCD -   44,5%

W związku z rozpoczętymi w towarzystwach - niezrozumiałymi z naszego punktu widzenia - korektami składek i sukcesywnie spadającej wysokości średniej składki za polisę, Zarząd Consultii zdecydował o delikatnym obniżeniu przyjętej na początku roku prognozy zrealizowania łącznego przypisu składki w wysokości 210 - 220 mln do poziomu 205 - 210 mln zł. Powyższe podyktowane jest z jednej strony polityką cenową ZU, z drugiej natomiast jest konsekwencją porządkowania struktury agentów współpracujących (m.in. pod kątem IDD) i zrezygnowaniem ze współpracy z agentami nie spełniającymi minimalnych warunków aktywności sprzedażowej określonych przez Consultię.

Aktualnie Consultia posiada 501 podpisanych umów współpracy, z czego 485 to umowy aktywne. Pod umowami tymi zarejestrowanych jest 1.642 OFWCA, z czego 1.628 to osoby aktywne sprzedażowo.


17 lipiec 2018
Wyniki Consultia Sp. z o.o. po II kwartale 2018

Consultia Sp. z o.o. po drugim kwartale 2018 roku wypracowała łączny przypis w wysokości 102,6 mln zł, co przełożyło się na dynamikę w wysokości 116,7% liczoną do analogicznego okresu roku ubiegłego (87,9 mln). Przychody Spółki w analizowanym okresie przekroczyły 16,2 mln zł w stosunku do 13,7 mln w 2017 roku (dynamika – 118,3%).

Przypis składki dla poszczególnych towarzystw (grup) wyniósł odpowiednio:
1) PZU/Link4 - 53,17 mln
2) Hestia/MTU/YCD - 17,67 mln
3) Generali/Proama -   6,99 mln
4) AXA -   6,22 mln
5) Warta -   6,05 mln
6) Compensa/InterRisk -   3,41 mln
7) Gothaer -   3,28 mln
8) Allianz -   2,46 mln
9) RESO/Balcia -   1,70 mln
10) TUZ -   0,78 mln
11) Pozostałe ZU -   0,87 mln

Największe dynamiki sprzedaży osiągnięte za okres Q1-Q2 2018 rok odnotowane zostały w następujących towarzystwach/brand-ach sprzedażowych:
1) RESO/Balcia - 321,2% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
2) TUZ - 321,2% (uwaga: mała baza wyjściowa z 2017 roku)
3) Allianz - 209,8%
4) Gothaer - 181,9%
5) InterRisk - 177,0%
6) PZU - 168,9%
7) ERGO Hestia - 139,0%
8) Generali - 137,5%
9) Compensa - 128,2%
10) Warta - 123,7%
11) MTU - 117,2%

Najmniejsze (poniżej średniej dla Spółki) bądź ujemne dynamiki zanotowane natomiast zostały przez Consultię w:
1)  Proama - 116,2%
2)  AXA - 110,7%
3)  Link4 -   98,0%
4)  YCD -   48,5%

Zarząd Consultii podtrzymuje przyjętą na początku roku prognozę zrealizowania łącznego przypisu składki w wysokości ponad 210 mln zł. Z zadowoleniem przyjmujemy ponadto sukcesywnie rozwijającą się sprzedaż ubezpieczeń na życie, która osiągnęła już poziom prawie 1 mln zł po Q2 2018. W trzecim kwartale koncentrować się będziemy na finalizacji zmian w obszarze szeroko rozumianego IT, dalszym rozwoju sprzedaży ubezpieczeń życiowych, finalnym przygotowaniu Spółki do IDD przy jednoczesnym wsparciu Partnerów (agentów) w tym zakresie oraz na zmianach organizacyjnych w ramach spółek wchodzących w skład Grupy Consultia.Informacje prasowe

2019-04-18 Polski Gaz TUW zadowolony po 2018 r.Polski Gaz TUW podsumował 2018 r. Wartość składki przypisanej brutto wyniosła 98,8 mln zł (w 2017 r. było to 107,8 mln zł). Wynik techniczny (...)
2019-04-18 Unum: 1,5 tony żywności dla potrzebującychFundacja Unum we współpracy z Bankiem Żywności zorganizowała zbiórkę żywności dla potrzebujących. W akcję zaangażowało się ponad 400 (...)
2019-04-18 Nationale-Nederlanden: wyniki raportu "PPK oczami Polaków"86% ankietowanych przyznaje, że na temat systemu PPK wie niewiele - wynika z raportu Nationale-Nederlanden "PPK oczami Polaków" (zobacz: [[https://s (...)
2019-04-17 Pan Pikuś wraca w kampanii AvivyDo komunikacji Avivy wraca postać Pana Pikusia, który jako brand hero towarzyszył wprowadzeniu marki ubezpieczyciela i działaniom reklamowym w (...)
2019-04-17 Europ Assistance: aplikacja GEO Care dostępna też za granicąEurop Assistance powiększyło grupę użytkowników aplikacji mobilnej GEO Care, która umożliwia śledzenie trasy przejazdu usługodawcy (zobacz: (...)